කමග්‍රා ඔබේ ලිංගික අත්දැකීම් තුළ වඩාත් ක්‍රියාකාරී භූමිකාවක් ඉටු කිරීම සඳහා ඉහළ ලිංගික කාර්ය සාධනයක් කිරීමට ජෙල් ඔබට ඉඩ සලසයි.

කමග්‍රා ජෙල් ඔබට ඔබේ ශිෂේණය problem ජු ගැටළුව විසඳා අපගේ වෙබ් අඩවියේ කමග්රා ජෙල් යනු කුමක්ද යන ප්රශ්නවලට පිළිතුරු සොයාගත හැකිය

ජර්මානු නමෙහි සංකල්ප (Decline of the Submentive)

ජර්මානු නම (DEKLINATION DER SUBSTANTİVE)

ජර්මානු භාෂාවෙන් නම් තුර්කි හා තරමක් වෙනස් ය ලේන්-i, ප්රාන්තය, ප්රාන්තය නමේ ප්රාන්ත හතරක් ඇත.
තුර්කි බසින් -i ලෙස නමක් තැබීම සඳහා, i-iu-the යන අකුරු වලින් එකක් වචනයේ අවසානයට එකතු වේ.
(අවශ්ය ලිපින එකතු කිරීමක් එකතු කරනු ලැබේ). උදාහරණයක් ලෙස නිවසක්, පාසැලක්, උද්යානයක්.
හෝ-ගෙදර තමයි ගෙදර වගේ ගෙයක්, පාසැල, වත්ත උද්යානය.

ජර්මානු භාෂාවෙන්, මෙම අවස්ථා සාමාන්‍යයෙන් නිර්මාණය වන්නේ වචනයේ ලිපිය වෙනස් කිරීමෙනි. සමහර වචනවල අවසානයට සමහර අකුරු එකතු කළ අවස්ථා තිබේ.

ජර්මානු භාෂාවෙන්, නාමයේ ආකාර හතර පහත පරිදි ප්‍රකාශ වේ:

ලීන්: නාමික
හාලි: ඩැටිව්
-හාලි: ඇකියුසැටිව්
: ජෙන්ටිව්

Lean යනු නමේ නිර්මල තත්ත්වයයි.
උදාහරණයක් වශයෙන්, පෑන, පොත, පරිගණක වචන නමේ නමෙහි ස්වරූපය වේ .එසේම නම් බහු වචන ආකාරයෙන් ද සොයාගත හැකිය.
අපි මෙම කොටස දක්වා පරීක්ෂා කර ඇති සියලු වචන සරලයි. නාම සහ අනෙකුත් මූලාශ්රවල නම් සෑම විටම සරල ආකාරයෙන් නම් ලබා දී ඇත.
ජර්මානු භාෂාවෙන් සරල රාජ්‍යය ගැන වැඩි යමක් විමසා බැලිය යුතු නැත.

කාපට්: ඩර් ටෙප්පීච්
ඇස්: ඩස් අගේ
වගුව: ඩර් ටිෂස්
ලම්ප්: ලාම්පී මැරෙනවා
බස්: බස්
මව්වරු: ​​මියුට්ටර් මිය යයි
පියවරුන්: මියගිය වයිටර්

උදාහරණයේ නම වන්නේ ස්වරූපයෙන්ය. ඊළඟ කොටසෙහි අපි i-i යන නම පරීක්ෂා කරන්නෙමු.
ඔබට ජර්මානු පාඨමාලා පිළිබඳ ජර්මානු සංසද වලට හෝ කිසිදු පෝරමයක් හෝ අදහස් දැක්වීමට ඔබට කිසිදු ප්රශ්නයක් හෝ අදහස් ලිවිය හැකිය.

ජර්මානු කණ්ඩායමේ සාර්ථකත්වය බලාපොරොත්තු වෙයි

අපගේ ඉංග්‍රීසි පරිවර්තන සේවාව ආරම්භ කර ඇත. වැඩි විස්තර සඳහා: ඉංග්රීසි පරිවර්තනය

අනුග්‍රාහක සබැඳි