ජර්මානු තුර්කි වචන ස්ලයිඩය

ජර්මානු තුර්කි වචන ස්ලයිඩය

ජර්මානු තුර්කි, තුර්කි ජර්මානු වචන ස්ලයිඩ්. විනිවිදක දර්ශනයක් මඟින් ඔබට ජර්මානු වචන සහ ඒවායේ තුර්කි අර්ථයන් දැකිය හැකිය. මෙම ජාවා යෙදුමේදී, ජර්මානු වචන සහ ඒවායේ තුර්කි අර්ථයන් ඒවාට ප්‍රතිවිරුද්ධව ඔබට පෙනෙනු ඇත.

සංගීතය සමඟ ජර්මානු වචන මාලාව ඉගෙන ගැනීමට ඔබට උපකාරී වන පරිදි නිර්මාණය කර ඇති අපගේ යෙදුම ප්‍රයෝජනවත් වනු ඇතැයි අපි බලාපොරොත්තු වෙමු.

ජංගම දුරකථන සඳහා මෙම යෙදුමේ ජාවා අනුවාදය අපගේ වෙබ් අඩවියෙන් ද ලබා ගත හැකිය.ඔබට අපගේ ජංගම ක්‍රීඩා වෙත ළඟා වීම සඳහා අපගේ කාණ්ඩයේ ජර්මානු ක්‍රීඩා සහ යෙදුම් පිරික්සන්න.
ජංගම දුරකථන වල සෙල්ලම් කිරීම සඳහා, අපේ වෙබ් අඩවියෙන් බාගත කර ගැනීම සඳහා භාජන බාගත කරන්න.

මීට අමතරව ඇන්ඩ්රොයිඩ් යෙදුම් සඳහා ඇන්ඩ්රොයිඩ් තාක්ෂණය පදනම් කරගත් ජර්මානු සහ ඉංග්රීසි යෙදුම් සඳහා අපගේ ඇන්ඩ්රොයිඩ් මත පදනම් වූ ස්මාර්ට් ජංගම දුරකතන ජර්මානු ක්රීඩා හා යෙදුම් වල අපගේ මෘදුකාංගවලද ඇත.

මෙම යෙදුම වාදනය කිරීම / නැරඹීම සඳහා, ජාවා ඔබේ පරිගණක පද්ධතියේ ස්ථාපනය කළ යුතුය.එසේ නම්, ඔබට ක්‍රීඩා තිරය නොපෙනෙන්නට පුළුවන.

ජර්මානු ජර්මානු තුර්කි වචන විනිවිදකයෙන් ආරම්භ කරන්න