කමග්‍රා ඔබේ ලිංගික අත්දැකීම් තුළ වඩාත් ක්‍රියාකාරී භූමිකාවක් ඉටු කිරීම සඳහා ඉහළ ලිංගික කාර්ය සාධනයක් කිරීමට ජෙල් ඔබට ඉඩ සලසයි.

කමග්‍රා ජෙල් ඔබට ඔබේ ශිෂේණය problem ජු ගැටළුව විසඳා අපගේ වෙබ් අඩවියේ කමග්රා ජෙල් යනු කුමක්ද යන ප්රශ්නවලට පිළිතුරු සොයාගත හැකිය

ජර්මන් ආලය හඳුනන සහ මිත්රත්වයේ වාක්ය

ජර්මානු ආලය සංවාද, ජර්මානු ආලය සහ චැට් වාක්‍ය, ජර්මානු ආලය සහ මිත්‍ර වාක්‍ය, ජර්මානු, ජර්මානු ආලය සහ හඳුන්වාදීමේ වාක්‍ය, ජර්මානු ආලය සහ ආලය වාක්‍ය.

මෙම පාඩමේදී, අපි ජර්මානු දැන හඳුනා ගැනීම, සාමාන්‍ය කතාබහ සහ සංවාදය යන වාක්‍ය සඳහා උදාහරණ කිහිපයක් ලබා දෙන්නෙමු. හිතවත් මිත්‍රවරුනි, ඔබට ඇල්මන්ක්ස් සංසදවලට පිවිසීමෙන් මෙම වාක්‍ය සිය ගණනක් කරා ළඟා විය හැකිය.

සංවාද මණ්ඩපයේ සඳහා ලියාපදිංචි කරන අපේ සාමාජිකයන් ආදරණීය අමුත්තන් ජර්මානු පාඨමාලාව පහත පිහිටා almancax බෙදා සම්පාදනය කරන ලදී, ඇතැම් සුළු දෝෂ ලිපි එසේ මත කොටස් සාමාජිකයන් හා සම්පාදනය කර ඇත. ජර්මානු උපදේශකයන් විසින් පහත සඳහන් පාඨමාලා සකස් කර නොතිබූ බැවින්, ඔබට යම් යම් අඩුපාඩුවක් ඇති අතර, ජර්මානු උපදේශකයන්ගේ පාඩම් ඉගෙන ගැනීමට ජර්මානු සංසදය වෙත පිවිසිය හැකිය.

කරුණාකර මාව කාන්තාව වෙත ඉදිරිපත් කරන්න.
stellen sie mich bitte der dame (dem herrn) vor.

ඔබ ....... මට මහත්වරුන් හඳුන්වා දිය හැකිද?
darf ich sie mit …… ..බෙකන්ට් මචෙන්?

මා ඉදිරිපත් කිරීමට ඔබ මට ඉඩ දෙනවාද?
estatten sie dass ich mich badelle?

ඔව් මගේ
යා ඉච් බින් එස්

ඔබේ මුහුණ මට විදේශීයද?
ich kenne sie vom ansehen

නෑ ඔයා වැරදියි
nein, sie irren sich

ඔබට කොහොමද?
wie geht es ihnen?

ස්තූතියි මම හොඳින්
ඩැනී ගට්

ඔයා හොඳින්, එහෙම නේද?
und ihnen geht es gut?

ස්තූතියි මම ගොඩක් හොඳයි
danke rech gut

මොන වෙලාවද යන්නේ
wie schnell verrinnt die zeit

ඔබේ පවුල කෙසේද?
wie gehts es ihrer family?

ගෙදර ඔක්කොම හොඳයි
zu hause ist alles gesund

ඔබේ නම කුමක්ද?
wie heissen sie?

ඔබව හමුවීම සතුටක්
es freut mich, sie wiederzusehen

මට ඔබ වෙනුවෙන් කුමක් කළ හැකිද?
kann ich fur sie tun?

බාධා කිරීම ගැන කණගාටුයි
verzeihen sie, dass ich steel

යමෙකුට ඔබව දැකීමට අවශ්‍යයි
jemand möchte mit ihnen sprechen

මට විනාඩියක් ගත කළ හැකිද?
heben sie einen augenblick zeit?

ඉතා සතුටුයි
es war mir ein vergnügen

අලි සම්බන්ධයෙන්
meine empfehlung a ali

අලිගෙන් මට සුබ පැතුම්!
අලි සඳහා මිර්

ඔබේ මිත්‍රත්වයට බොහොම ස්තූතියි
vielen dank für ihre gesellschaft

ඔයා හරිම කරුණාවන්තයි
das ist sehr nett von ihnen

ඔබ කවදා එයිද?
කොමන් සයි?

මට ඇත්තටම කණගාටුයි
es tut mir wirklich leid

ඔබට මට උදව් කළ හැකිද?
knnnen sie mir helfen?

මට දැන් යා යුතුයි
ich muss jetz gehen

ඔබ මට සමාව දෙනවාද?
ගෙස්ටටන් sie?

ඔබ ගමනක් යාමට කැමතිද?
wollen sie spazieren gehen?

ඔබ උදේ ආහාරය ගත්තාද?
haben sie schon gefrühstückt?

මම තවම උදේ ආහාරය ගෙන නැත
ich habe schon gefrühstückt

එය ඉක්මණින් වැඩියි
es ist noch zu früh

ඔයා ගොඩක් කලින් ආවා
sie sind

ඔයා පරක්කු වැඩියි
sie sind zu früh zu spät gekommen

අපගේ ඉංග්‍රීසි පරිවර්තන සේවාව ආරම්භ කර ඇත. වැඩි විස්තර සඳහා: ඉංග්රීසි පරිවර්තනය

tags: , , , , , , , , , ,

අනුග්‍රාහක සබැඳි