කමග්‍රා ඔබේ ලිංගික අත්දැකීම් තුළ වඩාත් ක්‍රියාකාරී භූමිකාවක් ඉටු කිරීම සඳහා ඉහළ ලිංගික කාර්ය සාධනයක් කිරීමට ජෙල් ඔබට ඉඩ සලසයි.

කමග්‍රා ජෙල් ඔබට ඔබේ ශිෂේණය problem ජු ගැටළුව විසඳා අපගේ වෙබ් අඩවියේ කමග්රා ජෙල් යනු කුමක්ද යන ප්රශ්නවලට පිළිතුරු සොයාගත හැකිය

ජර්මානු ක්‍රීඩා, ජර්මානු ක්‍රීඩා

ජර්මානු ක්‍රීඩා, ජර්මානු ක්‍රීඩා, ජර්මානු ක්‍රීඩා, ජර්මානු ක්‍රීඩා නම්. මෙම පාඩමේදී, අපි ජර්මානු ක්‍රීඩා ශාඛාවලට සමාන ජර්මානු භාෂාව ගැන කතා කරමු. පහත දැක්වෙන්නේ ජර්මානු සහ තුර්කි භාෂාවේ වඩාත්ම ජනප්‍රිය ක්‍රීඩා, ඒවා පරීක්ෂා කර ජර්මානු භාෂාවේ බහුලව භාවිතා වන ක්‍රීඩා කටපාඩම් කරන්න.

ඉන්පසු, ජර්මානු ක්‍රීඩා ජර්මානු වාක්‍යවල භාවිතා කිරීමට උත්සාහ කරන්න.
ඔබ හිර වී හෝ හිර වී සිටින ඕනෑම අවස්ථාවක සංසදයේ සිටින අපගේ උපදේශකවරුන්ගේ හෝ සාමාජිකයින්ගේ උදව් ඉල්ලීමට පසුබට නොවන්න.
ජර්මන් සංසද ඔබට අපගේ සංසදවලට දායක වී ඔබගේ ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු ලබා ගත හැකිය.

ජර්මානු ක්‍රීඩා, ජර්මානු ක්‍රීඩා

පැසිපන්දු = පැසිපන්දු
කරාතේ = කරාතේ
රග්බි = රග්බි
handball = අත්බෑගය
මේස පන්දු = ටිෂ්ටෙනිස්
බයිසිකලයක් පැදීම = රට්ෆහරන්
ටෙනිස් = ටෙනිස්
skiing = ස්කයිලෆෙන්
අයිස් ස්කේටිං = අයිස්ලූෆෙන්
ස්කේට් = ස්කේටන්
කොටුව = බොක්සන්
පාපන්දු = ෆස්බෝල්
ජිම්නාස්ටික් = ටර්නන්
පිහිනීම = ෂ්විමන්

ඔබගේ ජර්මානු පන්තිවල සාර්ථකත්වයක් ලබා ගැනීමට අපි ප්‍රාර්ථනා කරමු.

අපගේ ඉංග්‍රීසි පරිවර්තන සේවාව ආරම්භ කර ඇත. වැඩි විස්තර සඳහා: ඉංග්රීසි පරිවර්තනය

අනුග්‍රාහක සබැඳි