කමග්‍රා ඔබේ ලිංගික අත්දැකීම් තුළ වඩාත් ක්‍රියාකාරී භූමිකාවක් ඉටු කිරීම සඳහා ඉහළ ලිංගික කාර්ය සාධනයක් කිරීමට ජෙල් ඔබට ඉඩ සලසයි.

කමග්‍රා ජෙල් ඔබට ඔබේ ශිෂේණය problem ජු ගැටළුව විසඳා අපගේ වෙබ් අඩවියේ කමග්රා ජෙල් යනු කුමක්ද යන ප්රශ්නවලට පිළිතුරු සොයාගත හැකිය

ජර්මානු අංක සහ ජර්මානු අංක අභ්යාස

ජර්මානු අංකවල අභ්‍යාස සහ උදාහරණ. අපගේ අවසාන පාඩම් වල සංඛ්‍යා පිළිබඳ ගැටළුව අපි විමසා බැලුවෙමු. මෙම පාඩමේදී, අපි ජර්මානු භාෂාවෙන් සංඛ්‍යා පිළිබඳ බොහෝ උදාහරණ ඇතුළත් කරන අතර මෙම විෂය තරයේ ශක්තිමත් කිරීමට අපි ඔබට උදව් කරන්නෙමු. අපි මුලින් කුඩා සංඛ්‍යා සිහිපත් කරමු, පසුව විශාල හා වඩා සංකීර්ණ සංඛ්‍යා සලකා බලමු;

8: Acht

9: නියුන්

18: Achtzehn

19: නූන්සෙන්

20: zwanzig

38: acht und dreiig

39: අළුත් ඩ්රයිෂ්

99: නියුන් සහ නූන්සිග්

100: hundert (හෝ ඉන්නේ)

108: hundert Acht

110: hundert zehn

200: zwei hundert

220: zwei hundert zwanzig

225: zwei hundert fünf und zwanzig

255: zwei hundert fünf und fünfzig

987: නිව් හොර්න්ට් ටීවී සහ ඇචට්ජි

999: නිව් හොර්ටන්ට් නියුන් සහ නූන්ජිග්

1000: ටවුසෙන්ඩ් (හෝ ඒඑන් ටවුසෙන්ඩ්)

1005: tausend fünf

5000: ෆියුස් ටයිසන්ඩ්

1008: තායිසන්ඩ් Acht

8000: අච්ත තුනයි

1100: ටියුනන්ඩ් හෝන්ට්ට් (හෝ නැතහොත්)

1111: ටියුනන්ඩ් හෝන්ට් එල්එෆ් (හෝ:

1115: තායිස්ඩන් හැනන්ට් ෆින්ෆීඑන්

1120: තනුක

1234: උබුන්ටු නරකයි

4321: මේකත් බලන්න

9516: නොකියා ඉන්න

10000: zehn tausend

10001: zehn tausend eins

10005: zehn tausend fünf

50000: fünfzig tausend

50005: fünfzig tausend fünf

50055: fünfzig tausend fünf und fünfzig

50123: fünfzig tausend hundert drei und zwanzig

50498: සතිපතා මෙම හින්දි අක්ෂය සහ නූඩ්සිස්

54321: මෙමඟින් ඔබ වෙත පිවිසෙන්න

12345: මෙම පිටුවට පිවිසෙන්න

98765: ඒවගේම මතකයට නංවන්න

100000: hundert tausend (හෝ ඊ-තැපැල මුද්රණය පී.ඩී.එෆ් (PDF)

100004: hundert tausend vier

400000: හියර් හන්ඩට් ටසෙන්ඩ්

400400: මම හිතන්නෙ

404000: හියර් hundert vier tausend

440000: මම හිතන්නෙ

444444: මෙම වෙබ් අඩවියට පිවිසෙන්න.

123456: හැන්ඩර්ට් ඩ්රයිව් සහ ජෑන්ස්

987654: නොකියන්නත්, මම හිතන්නෙ නෑ

742683: ඔබේ වෙබ් අඩවියට පිවිසෙන්න.

999999: නිව් හොර්ටන්ට් නොනවතින හා නොනවතින

සංඛ්යා ප්රශ්න පිළිබඳ අතිශයින්ම වැදගත් බව අප කියා සිටියෙමු. වඩා ප්රායෝගික හා ඉක්මන් කිරීමට නම්, ඔබ බොහෝ දේ පුහුණු කිරීම ඉතාම ප්රයෝජනවත් වනු ඇත. මෙම පාඨමාලාව සමඟ අප සංඛ්යා ගැටළුව වසා දමමින් සිටිමු.

ඔබට ජර්මානු පාඨමාලා පිළිබඳ ජර්මානු සංසද වලට හෝ කිසිදු පෝරමයක් හෝ අදහස් දැක්වීමට ඔබට කිසිදු ප්රශ්නයක් හෝ අදහස් ලිවිය හැකිය.

අපගේ ඉංග්‍රීසි පරිවර්තන සේවාව ආරම්භ කර ඇත. වැඩි විස්තර සඳහා: ඉංග්රීසි පරිවර්තනය

tags: , , , , , , , , , , , , , , ,

අනුග්‍රාහක සබැඳි