කමග්‍රා ඔබේ ලිංගික අත්දැකීම් තුළ වඩාත් ක්‍රියාකාරී භූමිකාවක් ඉටු කිරීම සඳහා ඉහළ ලිංගික කාර්ය සාධනයක් කිරීමට ජෙල් ඔබට ඉඩ සලසයි.

කමග්‍රා ජෙල් ඔබට ඔබේ ශිෂේණය problem ජු ගැටළුව විසඳා අපගේ වෙබ් අඩවියේ කමග්රා ජෙල් යනු කුමක්ද යන ප්රශ්නවලට පිළිතුරු සොයාගත හැකිය

ජර්මානු ඔරලෝසු නිරූපණය

ජර්මානු ඔරලෝසු, 8., 9., 10. පන්ති කාමර ජර්මානු ඔරලෝසු, නිදර්ශන ජර්මානු ඔරලෝසු දේශනය

අපගේ වෙබ් අඩවියේ අපගේ පෙර පා courses මාලා වලදී අපි ජර්මානු ඔරලෝසු විෂය පිළිබඳව බොහෝ වාර ගණනක් කටයුතු කර ඇත්තෙමු.

ජර්මානු ඔරලෝසු

ජර්මානු ඔරලෝසු පිළිබඳ අපගේ වෙනත් පාඩම් බැලීමට ඔබට අපගේ වෙබ් අඩවිය සෙවිය හැකිය.

දැන් අපි ජර්මානු ඔරලෝසු විෂය නිදර්ශන සමඟ නැවත කියමු.

ඔබ දන්නා පරිදි, ජර්මානු ඔරලෝසු අප මෙන් එදිනෙදා සංවාද වලදී 1-12 අතර සංඛ්‍යා වලින් ප්‍රකාශ වේ. උදා පැය දහයේ සිට හය දක්වා - පැය තුනහමාරක්. නිල රැස්වීම් සහ ලිපි හුවමාරුව සඳහා, 12-24 අංක භාවිතා කරනු ලැබේ (නිදසුනක් ලෙස, අගමැතිවරයා 20.00 හි ප්‍රකාශයක් කරනු ඇත - මෙම ගුවන් යානය පැය දහනව තිහකට පිටත් වේ.).

මෙම කොටසේදී, පළමුව, අපි නිශ්චිත පැය සලකා බලමු.
Es ist …… .. අහ්.
මෙන්න, ඔරලෝසුව තිත් සහිත හිස් තැනකට ගෙන එනු ලැබේ.
සාමාන්‍යයෙන් උහ්ර් යන වචනය නොකියයි. උහ්ර් යන වචනය නියම කර තිබේද යන්න අර්ථය වෙනස් නොකරයි.

පහත රූපයේ ඇති පෙළ සහ සුදුසු පින්තූර මිශ්‍ර වේ.
පින්තූර සමඟ පෙළ ගැලපෙන්න.

ජර්මානු-අත් ඔරලෝසු-චිත්රයක්-විෂය anlatimi

ජර්මානු-අත් ඔරලෝසු-චිත්රයක්-විෂය anlatimi

ජර්මන් භාෂාවෙන් අර්ධ පැය පහත සඳහන් ක්රම අනුගමනය කරයි.

Es ist halb… ..

පැය හතර හමාරක් නම්, ටොට්ටි අංකය නම් ඉලක්කම් පහේට නොව සංඛ්යා හතරයි.

පහත දැක්වෙන ක්රමයට අනුව ජර්මන් චතුර්ටේට් කියනු ලැබේ.

ඒ සඳහා ඔබට අවශ්ය වේ.

ඉහත අච්චුවේ, nach වචනය "pass-සමත්" යන අර්ථය "කලා-ඇති" අදහස් කිරීමට භාවිතා වචනය ඇති අතර.
පැයේ පැයක් හෝ හතරක් යන කොටසේ සම්මත ලක්ෂ්යය හිස්ව ගියහොත්, ඔරලෝසුව ගෙන එනු ලැබේ.

පහත රූපයේ ඇති පෙළ සහ සුදුසු පින්තූර මිශ්‍ර වේ.
පින්තූර සමඟ පෙළ ගැලපෙන්න.

ජර්මානු-අත් ඔරලෝසු

ජර්මානු-අත් ඔරලෝසු

ජර්මානු කණ්ඩායමේ සාර්ථකත්වය බලාපොරොත්තු වෙයි

අපගේ ඉංග්‍රීසි පරිවර්තන සේවාව ආරම්භ කර ඇත. වැඩි විස්තර සඳහා: ඉංග්රීසි පරිවර්තනය

අනුග්‍රාහක සබැඳි