ජර්මානු අංක

ජර්මානු අංක ජර්මානු ඉගෙනුම් අඩවිය ජර්මානු අංක

මෙම ලිපියෙන් අපි ජර්මානු අංක විෂය ගැන සාකච්ඡා කරමු. ජර්මානු අංක දේශනය සාමාන්‍යයෙන් ජර්මානු භාෂාව ඉගෙන ගැනීමට පටන් ගන්නා ප්‍රාථමික පාසල් සිසුන්ට පෙන්වනු ලැබේ. ඔබ දන්නා පරිදි, ඉලක්කම් යනු එක සිට නවය දක්වා සංඛ්‍යා සාදන ප්‍රකාශන වන අතර සංඛ්‍යා ලිවීමට භාවිතා කරයි. වෙනත් වචන වලින් කිවහොත්, 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9 වාක්‍ය ඛණ්ඩ එක් එක් අංකයකි. 10-11-12-13-14-15-20-30-50-100 ආදිය. සංඛ්‍යා වැනි ප්‍රකාශන සංඛ්‍යා භාවිතයෙන් නිර්මාණය කරන ලද සංඛ්‍යා වේ.ඔබ දන්නා පරිදි, ජර්මානු සහ තුර්කි යන දෙඅංශයෙන්ම විශාලතම අංකය 9 (නවය) වන අතර කුඩාම අංකය 0 (ශුන්‍යය) වේ. දැන් අපි ප්‍රාථමික පාසල් සිසුන්ට තේරෙන විදියට ජර්මන් භාෂාවෙන් ඉලක්කම් විෂුවල් විදියට දෙමු. පහත දැක්වෙන්නේ ශුන්‍යයේ සිට නවය දක්වා වූ ජර්මානු අංක. අපි ශුන්‍යයේ සිට මිලියන ගණනක් දක්වා ඉතා පුළුල් ලෙස සූදානම් කර ඇත්නම්, ජර්මානු අංක ඔබට අපගේ පාඩම කියවීමට අවශ්‍ය නම්, මෙහි ක්ලික් කරන්න: ජර්මානු අංක


ජර්මානු රූප

ජර්මානු අංක : 0 NULL
ජර්මානු අංක : 0 NULL

ජර්මානු අංක: 1 EINS
ජර්මානු අංක: 1 EINS

ජර්මානු අංක : 2 ZWEI
ජර්මානු අංක : 2 ZWEIජර්මානු අංක : 3 DREI
ජර්මානු අංක : 3 DREI

ජර්මානු අංක : 4 VIER
ජර්මානු අංක : 4 VIER

ජර්මානු අංක : 5 FUNF
ජර්මානු අංක : 5 FUNF
ජර්මානු අංක : 6 SECHS
ජර්මානු අංක : 6 SECHS

ජර්මානු අංක: 7 SIEBEN
ජර්මානු අංක: 7 SIEBEN

ජර්මානු අංක: 8 ACHT
ජර්මානු අංක: 8 ACHT


ජර්මානු අංක: 9 NEUN
ජර්මානු අංක: 9 NEUN

ජර්මානු අංක විෂය පැහැදිලි කිරීම සඳහා එපමණයි මිත්‍රවරුනි. දැනටමත් අපගේ වෙබ් අඩවියේ ශුන්‍යයේ සිට මිලියන ගණනක් දක්වා ජර්මානු අංක ලිවීම, කියවීම සහ නිර්මාණය කිරීම පිළිබඳ බොහෝ පාඩම් තිබේ. ඔබට අදාළ පාඨමාලා සඳහා අයදුම් කළ හැකිය. ජර්මානු අංක සම්බන්ධයෙන් සඳහන් කළ හැකි වෙනත් කිසිවක් නොමැති නිසා, අපි එය මෙතැනින් කපා හැරියෙමු. ඔබගේ ජර්මානු පාඩම් සාර්ථක වේවායි අපි ප්‍රාර්ථනා කරමු, ජර්මනියේ සිට අපගේ වෙබ් අඩවියට පිවිසෙන අපගේ විදේශගත සහෝදරයන්ට අපි සුබ පතන්නෙමු.පිළිතුරක් ලියන්න

ඔබගේ විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය ප්‍රකාශනය නොකෙරේ. අවශ්‍ය ක්ෂේත්‍ර * ඒවා සලකුණු කර ඇත