ජර්මානු පර්ෆෙක්ට්

ජර්මානු පර්ෆෙක්ට් දේශනය නම් වූ මෙම පා course මාලාවේදී අපි ජර්මානු භාෂාවෙන් පරිපූර්ණ කාලය පිළිබඳ සාරාංශ තොරතුරු ලබා දෙන්නෙමු.
අපි මීට පෙර දැක ඇත්තෙමු, පර්ෆෙක්ට් යනු ප්‍රෙටෙරිටම් වැනි -ඩී සමඟ අතීත ආතතියයි. ඔබ දන්නා පරිදි, අතීත ආතති වාක්‍යයන් අතීතයේ සිදු කර අවසන් කර ඇති ක්‍රියා විස්තර කරයි.

අපි මීට පෙර ජර්මානු භාෂාවෙන් පර්ෆෙක්ට් පිළිබඳ ඉතා සවිස්තරාත්මක හා විවරණය කළ පාඩමක් කර ඇත්තෙමු, ඔබට එම විෂය පරීක්ෂා කිරීමට අවශ්‍ය නම් මෙහි ක්ලික් කරන්න: ජර්මන් සර්විසස්

පෙර සඳහන් කළ පරිදි, ජර්මානු භාෂාවෙන් පර්ෆෙක්ට් සහ ප්‍රෙටෙරිටම් අතර යම් යම් වෙනස්කම් තිබේ; ප්‍රෙටෙරිටම් සාමාන්‍යයෙන් ලිඛිත භාෂාවෙන් භාවිතා වේ, එය මෝඩ භාෂාවන්හි භාවිතා වේ, එය සුරංගනා කතා, නවකතා හෝ කථා වල බහුලව භාවිතා වේ, පර්ෆෙක්ට් භාවිතා කරනුයේ නවකතා හා කථා වැනි කෘතිවල නොව, ආභාෂා භාෂාවෙන් ය.

මෙම අවස්ථා දෙකෙහි අතීත ආතතිය හැරුණු විට ස්ථානය මත පදනම්ව අතීත කාලයන් සියල්ලම යොමු කළ හැකිය.
නිදසුනක් ලෙස, ඔවුන්ට වැඩ කළ කාලය, “වැඩ කිරීම”, “වැඩ කිරීම” වැනි වේලාවන් ආවරණය කළ හැකිය, නමුත් ඒවා මයි වැඩ සඳහා භාවිතා නොවේ ”,“ වැඩ කළ ”වේලාවන්.

ජර්මානු පරිපූර්ණ ක්‍රියා පදය සංයෝජනය

ජර්මානු පරිපූර්ණ ක්‍රියා පදය සංයෝජනය

ජර්මානු පරිපූර්ණ ක්‍රියා පදය සංයෝජනය

ජර්මානු පරිපූර්ණ ක්‍රියා පදය සංයෝජනය

ජර්මානු පරිපූර්ණ ක්‍රියා පදය සංයෝජනය

ජර්මානු පරිපූර්ණ ක්‍රියා පද

ඉහත වගු වල, ක්‍රියාපදයේ අනන්ත ස්වරූපය පළමු තීරුවට (වම් කෙළවරේ) ඇතුළත් කර ඇති අතර, දෙවන තීරුවේ ක්‍රියාපටිපාටිසිප් පර්ෆෙක්ට් වේ, මෙය පර්ෆෙක්ට් හි වාක්‍යයක් සෑදීමට භාවිතා කරන කොටසයි. එක් එක් ක්‍රියාපදයේ Partizip Perfekt කටපාඩම් කළ යුතුය. වමේ සිට තුන්වන තීරුවේ, තුර්කි ක්‍රියා පදයට සමාන වේ. අවසාන තීරුවේ, මෙම ක්‍රියා පදය සමඟ භාවිතා කළ යුතු සහායක ක්‍රියා පදය පෙන්වා ඇත.

පර්ෆෙක්ට් හි, බොහෝ විට "හේබන්" යන උපකාරක ක්‍රියා පදය භාවිතා කර ඇත.අපි ඉහත "සයින්" සමඟ භාවිතා කර ඇති අක්‍රමවත් ක්‍රියා පද සියල්ලම පාහේ සඳහන් කිරීමට උත්සාහ කළෙමු. එමනිසා, ඉහත වගුවේ ඇතුළත් කර නොමැති ක්‍රියා පදයක් සමඟ හේබන් භාවිතා කිරීම බොහෝ දුරට නිවැරදි වනු ඇත.

වඩාත් සවිස්තරාත්මක දේශනය සඳහා ජර්මන් සර්විසස් නම් කර ඇති අපගේ මාතෘකාව බලන්න.

අපගේ ඉංග්‍රීසි පරිවර්තන සේවාව ආරම්භ කර ඇත. වැඩි විස්තර සඳහා: ඉංග්රීසි පරිවර්තනය

අනුග්‍රාහක සබැඳි