ජර්මන් ක්රීඩා

විනෝද වන්න සහ ජර්මානු ඉගෙන ගන්න. ජර්මානු ක්‍රීඩා සහ යෙදුම්

අපි විනෝදය සඳහා ජර්මන් භාෂාව ඉගෙන ගැනීම සඳහා ඔබට ක්රීඩා නිර්මාණය කර ඇත.
ඔබගේ පරිගණකයේ හෝ ඔබේ ජංගම දුරකථනයේ අපේ ක්රීඩා සෙල්ලම් කළ හැකිය.

නව පරම්පරාවේ ස්මාර්ට්ෆෝන් (ඇන්ඩ්රොයිඩ් මෙහෙයුම් පද්ධතිය) සහ අනෙකුත් (ජව බලගැන්වූ) දුරකථන සඳහා ක්රීඩා ඇත.

කරුණාකර අපගේ ජර්මානු ක්‍රීඩා අන්තර්ජාලය හරහා ක්‍රීඩා කිරීමට https://www.almancax.com/almanca-uygulama-oyunlar වෙත යන්න.

ඔබගේ ජංගම දුරකථනයට බාගත කිරීම සඳහා අපගේ ජර්මානු ක්‍රීඩා බාගත කිරීම සඳහා කරුණාකර https://www.almancax.com/almanca-ogrenme-dokumanlari වෙත යන්න.

ඇල්මන්ක්ස් ඔබට සාර්ථක වීමට ප්‍රාර්ථනා කරයි…

අපගේ ඉංග්‍රීසි පරිවර්තන සේවාව ආරම්භ කර ඇත. වැඩි විස්තර සඳහා: ඉංග්රීසි පරිවර්තනය

අනුග්‍රාහක සබැඳි