ජර්මානු භාෂාවෙන් සෘණ වාක්‍ය

හිතවත් මිත්‍රවරුනි, මෙම පාඩමේදී අපි විෂය වාක්‍ය වර්ග වලින් එකක් ආවරණය කරන්නෙමු. ජර්මානු සෘණ වාක්‍ය. ජර්මානු භාෂාවෙන් negative ණාත්මක වාක්‍ය පිළිබඳ අපගේ දේශන පා our මාලාව අපගේ සංසද සාමාජිකයින් විසින් සකස් කර ඇති අතර එය දේශන ශ්‍රේණියකි. එය ලියා ඇත්තේ තොරතුරු සඳහා ය.

ජර්මානු භාෂාවෙන් ක්‍රියා පද හා විෂය අනුව negative ණාත්මක වාක්‍ය වෙනස් වේ. වාක්‍යයට ga ණාත්මක බවක් ලබා දෙන අර්ථය වන්නේ ක්‍රියා වාක්‍යවල සඳහන් කාර්යය සිදු කර තිබේද නැද්ද යන්න සහ නාම පදවල සඳහන් ඕනෑම දෙයක් පවතින්නේද යන්න පිළිබඳවය. ජර්මානු වාක්‍යයේ ative ණාත්මක ප්‍රකාශනය kein ve නැත වචන වලින් සපයා ඇත.

ජර්මානු සෘණාත්මක වදන්

ජර්මානු සෘණාත්මක වදන් කෙයින් භාවිතය, නිච්ට් භාවිතය, කෙයින් සහ නිච් එකට භාවිතා කිරීම සහ වෙනම මාතෘකාවලින් ga ණාත්මක බව ප්‍රකාශ කරන වෙනත් වචන අපි ආවරණය කරන්නෙමු.

ජර්මානු භාෂාවෙන් කයින් භාවිතය

ජර්මානු භාෂාවෙන් කයින් භාවිතය ලිපි සහිත අවිනිශ්චිත නාම පද ve ලිපි නොවන නම් සමඟ ඒකාබද්ධව භාවිතා වේ. ඊට අමතරව, කෙයින් භාවිතා කරන විට, එය අවිනිශ්චිත ලිපියට ලැබෙන අයින් උපසර්ගය වැනි නමේ තත්වය අනුව සුදුසු ආභරණ ලබා ගත හැකිය.

අවිනිශ්චිත ලිපි සහිත නම්

දාස් ඉට් අයින් බුච්. / දාස් kein නොටිස්බුච්.

මේක පොතක්. මෙය සටහන් පොතක් නොවේ.

Ich habe meine Katze. / ඉච් හබේ කිසිවක් නැත හුන්ඩ්.

මට පූසා ඉන්නවා. මට බල්ලෙක් නැහැ.

ලිපි නොවන නම්

Ich mache Sport. / Ich spiele කිසිවක් නැත ක්රීඩා.

මම ක්‍රීඩා කරනවා. මම ක්‍රීඩා කරන්නේ නැහැ.

ඩර් හුන්ඩ් බොරු ෆ්ලීෂ්. / Kühe mögen kein ෆ්ලයිෂ්.

බල්ලා මස් වලට ආදරෙයි. එළදෙන මස් වලට කැමති නැත.

ජර්මානු භාෂාවෙන් නිච්ට් භාවිතය

 සෘණ නිච්ට විවිධ භාවිතයන් ඇත. පහත දැක්වෙන නියැදි වාක්‍ය සමඟ මෙම වෙනස්කම් ප්‍රකාශ කිරීමට අපි උත්සාහ කරමු.

ක්‍රියා පද සමඟ:

මම එයට කැමතියි නැත zu lesen මම කියවීමට කැමති නැහැ.

ලිපි සහිත නම් සමඟ:

දාස් සින්ඩ් නැත meine Feder යනු es gehört ය. මේවා මගේ පෑන් නොව ඔබේ ය.

නිසි නම් වලින්:

ඒක තමයි නැත පැරිස්, බුඩාපෙස්ට්. මෙය පැරිස් නොවේ, එය බුඩාපෙස්ට් ය.

නාමවිශේෂණ සමඟ:

ඩු බිස්ට් නැත crank. ඔබ අසනීප නොවේ.

සර්වනාම සමඟ:

එර් කැම් නැත zu mir, er kam zu dir. ඔහු මා ළඟට ආවේ නැහැ, ඔහු ඔබ ළඟට ආවා.

 ලියුම් කවර සමඟ:

ඉච් ගෙහෙ නැත බොහෝ විට කිනෝ. මම නිතරම චිත්‍රපට බලන්න යන්නේ නැහැ.

කෙයින් සහ නිච් එකට භාවිතා කිරීම

සමහර අවස්ථාවල ජර්මානු භාෂාවෙන් negative ණාත්මක වන මෙම වචන දෙක එකවර භාවිතා කළ හැකිය. මෙම විශේෂ අවස්ථාව සිදුවන්නේ සහ ක්‍රියාපද ඒකාබද්ධ වී ක්‍රියා පදයක් සෑදූ විටය.

මෙයින් බ ud ඩර් kann nicht ගයිජ් ස්පීලන් මගේ සහෝදරයාට වයලීනය වාදනය කරන්න බැහැ.

 ජර්මානු භාෂාවෙන් ga ණාත්මක බව ප්‍රකාශ කරන වෙනත් වචන.

 එහි තේරුම ජර්මානු භාෂාවෙන් නැත කිසිදු මෙම වචනය ga ණාත්මක බව ප්‍රකාශ කරන අතර ප්‍රශ්න වාක්‍ය වලට ප්‍රතිචාර වශයෙන් භාවිතා කරයි.

Kommst du zu uns? / නයින්

ඔබ අප වෙත එයිද? / නැත

ජර්මානු භාෂාවේ සමහර ප්‍රතිවිරෝධතා වාක්‍යයක භාවිතා කරන විට ga ණාත්මක බව ප්‍රකාශ කරයි. පහත දැක්වෙන වගුවේ ඔබට මෙම වචන දැකිය හැකිය.

ජර්මානු වචන මාලාව ජර්මානු භාෂාවේ ප්‍රතිවිරෝධතා තුර්කි බසින්
ඉම්මෙර්ගේ nie / niemals සෑම විටම - කිසි විටෙකත්
irgendwo nirgendwo කොහේ හරි - කොහේවත් නැහැ
මෙම irgendwoh මෙම nirgendwoh කොහේ හරි - කොහේවත් නැහැ
යමක් nichts ඕනෑම දෙයක් - කිසිවක් නැත
කවුරුහරි niemand කවුරුහරි - කවුරුවත් නැහැ
අපගේ ඉංග්‍රීසි පරිවර්තන සේවාව ආරම්භ කර ඇත. වැඩි විස්තර සඳහා: ඉංග්රීසි පරිවර්තනය

අනුග්‍රාහක සබැඳි