කමග්‍රා ඔබේ ලිංගික අත්දැකීම් තුළ වඩාත් ක්‍රියාකාරී භූමිකාවක් ඉටු කිරීම සඳහා ඉහළ ලිංගික කාර්ය සාධනයක් කිරීමට ජෙල් ඔබට ඉඩ සලසයි.

කමග්‍රා ජෙල් ඔබට ඔබේ ශිෂේණය problem ජු ගැටළුව විසඳා අපගේ වෙබ් අඩවියේ කමග්රා ජෙල් යනු කුමක්ද යන ප්රශ්නවලට පිළිතුරු සොයාගත හැකිය

ජර්මානු ඉගෙනුම් වීඩියෝ

ජර්මානු ඉගෙනුම් වීඩියෝ ඔබ සොයනවාද? ඔබ නියම ස්ථානයට පැමිණ ඇත. අපගේ වෙබ් අඩවියේ ජර්මානු ඉගෙනීමේ වීඩියෝ දුසිම් ගණනක් ඇත, දැන් ජර්මානු භාෂාව ඉගෙන ගැනීමට පටන් ගන්නා අයට සහ ඔවුන්ගේ ජර්මානු භාෂාව වැඩි දියුණු කිරීමට අවශ්‍ය අයට.

එපමණක්ද නොව, කිසිදු ජර්මානු භාෂාව කතා නොකරන අය පවා අපගේ ජර්මානු පාඩම් වීඩියෝ නැරඹීමෙන් ඔවුන්ට වහාම හා කිසිදු අපහසුතාවයකින් තොරව ජර්මානු භාෂාව ඉගෙන ගත හැකිය. ජර්මානු ගුරුවරයා වන Ünal ÖZDAL විසින් විශාල දේශනයකින් සකස් කරන ලද ජර්මානු වීඩියෝ පාඩම් සමඟ ඔබට පහසු ජර්මානු භාෂාවට පිවිසිය හැකිය.

අපේ අඩවි ජර්මානු ඉගෙනුම් වීඩියෝ එය අපගේ ගණයට අයත් වන්නේ ජර්මානු වීඩියෝ පාඩම් ලෙසිනි. අදාළ කාණ්ඩයට යාමට ඔබට පහත සබැඳිය ක්ලික් කළ හැකිය: ජර්මානු වීඩියෝ පාඩම්

අපගේ වෙබ් අඩවියට යූ ටියුබ් නාලිකාවක් ද ඇත. ඔබට අපගේ නාලිකාවේ ජර්මානු ඉගෙනුම් වීඩියෝ නැරඹිය හැකිය. ඔබට අවශ්‍ය නම්, ඔබට අපගේ යූ ටියුබ් නාලිකාවට දායක වී almancax.com වෙතින් අලුතින් එකතු කරන ලද වීඩියෝ වෙත ක්ෂණික ප්‍රවේශය ලබා ගත හැකිය. ඇල්මන්කාක්ස් යූ ටියුබ් නාලිකාව වෙත යාමට පහත සබැඳිය ක්ලික් කරන්න: https://www.youtube.com/almancax

අපේ අඩවි ජර්මානු වීඩියෝ පාඩම් පහත දැක්වෙන කාණ්ඩයේ ජර්මානු ඉගෙනුම් වීඩියෝවල මාතෘකා පහත පරිදි වේ:

ජර්මානු වාග් මාලාව, ඉංග්‍රීසි සහ තුර්කි
ජර්මානු අංක සහ ජර්මානු අංක මැවීම
ජර්මානු මොඩල් ක්‍රියාපද mögen තථ්‍ය වීඩියෝ පාඩම
ජර්මානු භාෂා පාඨමාලා ජර්මන් 6 ඉගෙන ගන්න
ජර්මානු ක්‍රියා පද සංයෝජනය, A1 විභාග සකස් කිරීමේ පා ses මාලා
ජර්මානු කොනන් තථ්‍ය A1 විභාග සකස් කිරීමේ පා se මාලාව
ජර්මානු අක්ෂර ඩ්රොප් බින්ට් වීඩියෝ පාඨමාලාව
ජර්මානු ප්රෝන්ස්, පෞද්ගලික සහ ආවේණික වදන
ජර්මානු දින, ජර්මානු මාසය සහ ජර්මානු කාලවල්
ජර්මානු මිථ්‍යාව ඉල්ගෙසි (සම්බන්ධකය), ජර්මානු සමඟ සම්බන්ධකය
ජර්මානු ඩීන් මේන් උච්චාරණ වීඩියෝ පාඩම
ජර්මානු රටවල්, භාෂා සහ කොඩි
ජර්මානු සොලන් මොඩල් තථ්‍ය A1 විභාග සකස් කිරීමේ පා se මාලාව
ජර්මානු ඔරලෝසු, ජර්මානු ඔරලෝසු (වීඩියෝ පාඩම්)
ජර්මානු වේලාව, ජර්මානු වේලාව
ජර්මානු සරල වචන Video Lesson A1 විභාගය සූදානම් කිරීම
ජර්මානු ගීත


ජර්මානු භාෂාවෙන් ඔබව හඳුන්වා දීම, රැස්වීම සහ සුබපැතුම් ජර්මානු භාෂාවෙන් (වීඩියෝ වීඩියෝ පාඩම)
ජර්මානු සයින් සහ සීන් ක්‍රියාපද සංයුක්ත වීඩියෝ වීඩියෝ පාඩම
ජර්මානු A1 විභාග සකස් කිරීමේ පා se මාලාව ඩෙෆෙන් තථ්‍ය සංයුක්ත වීඩියෝ සහ වීඩියෝ පාඩම
මහා ජර්මානු අක්ෂර ගීතය, ඩැස් ඩියුචේ අල්බෙබට්
ජර්මානු නිකාට් ට්රාන්න්බර් වීර්බෙන් හි ගර්ල්
A1 ජර්මානු පා se මාලාව සහ පවුල් නැවත එක්වීමේ පා se මාලාව
ජර්මානු ට්‍රෙන්බාරේ වර්බන් වෙන් කළ හැකි ක්‍රියාපද සඳහා උදාහරණ වීඩියෝ පාඩම
ජර්මානු ව්යාකරණ ගොඩනැගිල්ල වීඩියෝ පාඨමාලාව
ජර්මන් අක්ෂරචනය සමඟ ජර්මානු අක්ෂර ගනය
ජර්මානු වෙන් කළ හැකි ක්‍රියාපද ලැයිස්තුව වීඩියෝ පාඩම
ජර්මානු භාෂා පාඨමාලා ජර්මන් 7 ඉගෙන ගන්න
ජර්මන් වචනය මතක තබා ගැනීමේ ක්රම, මතක ප්රතිස්ථාපනය 2
ජර්මානු වේලාව කථා කරමින් ජර්මන් වේලාවෙන් අසන්න
ජර්මානු සෘණ අගයන් Kein and Keine
ජර්මානු ප්රශ්ණය පිළිතුර, ජර්මානු සරල ප්රශ්න

… සහ තවත් බොහෝ ජර්මානු පා video මාලා වීඩියෝ අපගේ වෙබ් අඩවියේ ඇත ජර්මානු වීඩියෝ පාඩම් නම් කාණ්ඩයට අයත් වේ.

ඔබගේ ජර්මන් පාඩම් වලදී අපි ඔබට සාර්ථක වන්නෙමු.

අපගේ ඉංග්‍රීසි පරිවර්තන සේවාව ආරම්භ කර ඇත. වැඩි විස්තර සඳහා: ඉංග්රීසි පරිවර්තනය

අනුග්‍රාහක සබැඳි