ජර්මානු මොඩල්වර්බන් දේශනය

හිතවත් මිත්‍රවරුනි, මෙම ජර්මානු පාඩමේ මොඩල්වර්බන් අපි විෂය ආවරණය කරන්නෙමු. ජර්මානු භාෂාවෙන් මොඩල්වර්බන් කැඳවා සහායක ක්‍රියා පද 6 ක් ඇත. මේවා මොඩල්වර්බන්ස් හෝ ස්ටයිල් ක්‍රියාපද ලෙස හැඳින්වේ. මෙම සහායක ක්‍රියාපද තනිවම තේරුමක් නැති වුවද, ඒවා වාක්‍යයේ සත්‍ය ක්‍රියාපදයේ අර්ථය වෙනස් කරයි හෝ පුළුල් කරයි.

ජර්මානු මොඩල්වර්බන් මෙම සහායක ක්‍රියාපද, වාක්‍යයේ විෂය අනුව සංයුක්ත වන අතර, මේ අවස්ථාවේ දී, වාක්‍යයේ සත්‍ය ක්‍රියා පදය අනන්තය තුළ දක්නට ලැබේ, එනම් වාක්‍යයේ අවසානයේ සංයෝජනයකින් තොරව.

මෙම ක්‍රියා පද වාක්‍යයේ ප්‍රධාන ක්‍රියා පදය ලෙසද භාවිතා කළ හැකිය. ජර්මානු භාෂාවෙන් මොඩල්වර්බන් ලෙස හැඳින්වෙන මෙම ක්‍රියා පද සහ ඒවායේ සාමාන්‍ය අර්ථයන් සහ වර්තමාන ආතතියේ පුද්ගලයන්ට අනුව ඒවායේ සංයෝජන පහත දැක්වේ. පහත වගුවේ මොඩල් මොඩල්වර්බි ආශාව-ආශාව යන්නෙන් අදහස් කරන විට, එය බොහෝ විට එදිනෙදා ජීවිතයේ මෙගන් වෙනුවට මුචෙන් ලෙස භාවිතා කරයි. මේ හේතුව නිසා, මොඩල්වර්ස් වලට අමතරව, මුචෙන් යන ක්‍රියා පදයෙහි සංයෝජන මේසය අසල ලබා දී ඇත.

මොඩල්වර්බන්

ඉතින් මොඩල්වර්බන් වාක්‍යයට එකතු කරන්නේ කුමක්ද? අපේ තුර්කි භාෂාවෙන් මොඩල්වර්බන් විලාසිතාවේ සහායක ක්‍රියා පද තිබේද?

ඇත්ත වශයෙන්ම තිබේ. ඒ හා සමානව, අපි ඔබට පහත උදාහරණ ලබා දෙමු:

මට ගෙදර යන්න ඕනෙ.

මට කේක් කන්න ඕන

මට මේ තටාකයේ පීනන්න පුළුවන්.

මට මේ කාර් එක හදන්න පුළුවන්.

මට ගායනා කරන්න පුළුවන්.

මට බයිසිකලයක් පදින්න පුළුවන්.

මට වේගයෙන් දුවන්න පුළුවන්.

ඔබට ඉහත පරිදි ජර්මානු භාෂාවෙන් වාක්‍ය භාවිතා කළ හැකිය. මොඩල්වර්බන් භාවිතයෙන් සාදන ලද වාක්‍ය අපට අනුකරණය කළ හැකිය.

දැන් අපි ජර්මානු භාෂාවෙන් මොඩල්වර්බන් ලෙස හඳුන්වන මෙම සහායක ක්‍රියා පද සහ ඒවායේ අර්ථයන් ගැන ඉගෙන ගනිමු.


මොඩල්වර්බන්

නිකම්ම කිරීමට ඉඩ දීම, හැකියාව, හැකියාව, ධෛර්යය
කොන්නන් හැකියාව, හැකියාව, දැන ගැනීම, තේරුම් ගැනීම, හැකියාව, හැකියාව, හැකියාව
mogeny කැමති වීමට, ආදරය කිරීමට, කැමති වීමට, නැඹුරු වීමට, කැමති වීමට, ආශා කිරීමට, වීමට
යුතු කළ යුතු, කළ යුතු, කළ යුතු, කළ යුතු / කළ යුතු දේ
අභිබවා යන්න කිරීමට ඉල්ලා සිටීම, අවශ්‍ය වීම, අවශ්‍ය වීම, පැවසිය යුතු / කළ යුතු දේ
ලොම් අවශ්‍යතාවය, ආශාව, ඉල්ලුම, අවශ්‍යතාවය

ජර්මානු මොඩල්වර්බන් එනම්, සහායක ක්‍රියාපද ඉහත පරිදි වේ. ඔබට මෙහි දැකිය හැකි පරිදි, මොඩල්වර්බන්ස් අතර අර්ථයේ කුඩා වෙනස්කම් තිබේ. උදා නිකම්ම ක්‍රියා කිරීමට හැකියාව, එය කිරීමට අවසර සහ බලපත්‍ර ලබා ගැනීම, අවසර ලබා ගැනීම, එයින් අදහස් වන්නේ එකම දෙයයි කොන්නන් එය භාවිතා කිරීමට අදහස් කරන්නේ ක්‍රියා කිරීමට හැකියාව, බලය හා බලය තිබීම, කුසලතා තිබීම, හැකියාව තිබීම යන්නයි.

 

ජර්මානු මොඩල්වර්බන් පුද්ගලයන්ට අදාළ ප්‍රවේශයන්

පක්ෂ නිකම්ම කොන්නන් mogeny යුතු අභිබවා යන්න ලොම්
මම ඩාර්ෆ් kann මැග් muss soll ඇත
du ඩාර්ෆ්ස්ට් kannst මැග්ස්ට් musst sollst කැමැත්ත
er / sie / es ඩාර්ෆ් kann මැග් muss soll ඇත
w නිකම්ම කොන්නන් mogeny යුතු අභිබවා යන්න ලොම්
IHR පෆ් කේතුවක් mogt musst solt wollt
sie නිකම්ම කොන්නන් mogeny යුතු අභිබවා යන්න ලොම්
අගෝස්තු නිකම්ම කොන්නන් mogeny යුතු අභිබවා යන්න ලොම්

ඉහත වගුව මොඩල්වර්බන්ජනතාවගේ වෙඩි තැබීම් ලබා දී ඇත. වාක්‍යවල මොඩල්වර්බන්ස් නිවැරදිව භාවිතා කිරීම සඳහා, මොඩල්වර්බන්පුද්ගලයන්ට අනුව ජනතාවගේ වෙඩි කටපාඩම් කිරීම අවශ්‍ය වේ. අපට මෙම වගුව විශාල දෘශ්‍යයක් ලෙස ද දැකිය හැකිය:

ජර්මානු මොඩල්වර්බන්

ජර්මානු මොඩල්වර්බන්ස් ඉහත පරිදි වේ. මෙම මොඩල්වර්බන්ස් බොහෝ විට ප්‍රධාන ක්‍රියා පදය සමඟ වාක්‍ය භාවිතා කරයි. වාක්‍යවල මොඩල්වර්බන්ස් ඔවුන් විෂය වෙත ආකර්ෂණය වේ මේ අවස්ථාවේ දී වාක්‍යයේ සත්‍ය ක්‍රියා පදය අනන්තය එනම් වෙඩි තැබීමකින් තොරව වාක්‍යයේ අවසානයේ හමු විය. මොඩල්වර්බන්ස් වාක්‍යයක ප්‍රධාන ක්‍රියා පදය ලෙසද භාවිතා කළ හැකිය. මෙම අවස්ථාවේ දී, ඒවා සාමාන්‍යයෙන් ක්‍රියාපද තිබිය යුතු තැන පිහිටා ඇත.

ඉහත මොඩල්වර්බන් අපි සංයෝජනය ලබා දී ඇත, එබැවින් අපි වාක්‍යයක මොඩල්වර්බන් සහ නියම ක්‍රියා පදය භාවිතා කිරීමට යන්නේ නම්, වාක්‍ය දෙකකින්ම මොඩල්වර්බන් සත්‍ය ක්‍රියාපදයක් සොයා ගැනීමට නම්, මොඩල්වර්බන් විෂය අනුව සංයුක්ත වන අතර, සැබෑ ක්‍රියා පදය වාක්‍යයේ අවසානයේ දී අනන්තය ලෙස අනන්තය ලෙස දැක්වේ. අපගේ ජර්මානු ක්‍රියා පද සංයෝජන පාඩමේදී ජර්මානු ක්‍රියා පදයක අනන්ත ස්වරූපය කුමක්ද සහ පුද්ගලයන්ට අනුව ක්‍රියා පදයක් ජර්මානු භාෂාවෙන් සංයුක්ත වන්නේ කෙසේද යන්න අපි දැනටමත් දැක ඇත්තෙමු. නොදන්නා අයට එම පාඩම කියවිය හැකිය.

දැන් අපගේ පැහැදිලි කිරීම් වලට සමාන්තරව ජර්මානු භාෂාවෙන් නියැදි වාක්‍ය කිහිපයක් ලියමු.


ජර්මානු මොඩල්වර්බන් නියැදි වාක්‍ය

මොඩල්වර්බන් භාවිතයෙන් සෘජු වාක්‍ය ලියමු

විෂය + මොඩල්වර්බ් + වෙනත් අයිතම + මුල් ක්‍රියාපද (මාස්ටර් වලින්)

ඉච් කන් ෂ්විමන්.

මට පුළුවන් පීනන්න.

ඩු කන්ස්ට් ෂ්විමන්.

ඔබට පීනන්න පුළුවන්.

මරියාගේ ලේ.

මෙරිම්ට දුවන්න පුළුවන්.

විර් කන්නන් රෙනන්.

අපිට දුවන්න පුළුවන්.


මොඩල්වර්බන් භාවිතයෙන් ප්‍රශ්න වාක්‍ය ලියමු

කන් ඉච් ෂ්විමන්?

මට පීනන්න පුළුවන්ද?

කන්ස්ට් ඩු ෂ්විමන්?

ඔබට පිහිනීමට හැකි ද?

කන් අහ්මෙට් රෙනන්?

අහ්මෙට් දුවන්න පුළුවන්ද?

කන්නන් විර් රෙනන්?

අපට දුවන්න පුළුවන්ද?


මොඩල්වර්බන් භාවිතයෙන් negative ණාත්මක වාක්‍ය ලියමු

Ich kann nicht schwimmen.

මට පීනන්න බෑ.

ඩු කන්ස්ට් නිච් ෂ්විමන්.

ඔබට පීනන්න බැහැ.

මෙහ්මෙට් කන් නිච්ට් රෙනන්.

මෙහමෙට්ට දුවන්න බැහැ.

විර් කන්නන් නිච්ට් රෙනන්.

අපට දුවන්න බැහැ.


මොඩල්වර්බන් පිළිබඳ මිශ්‍ර වාක්‍ය

දැන් අපි මිශ්‍ර වාක්‍ය සකස් කරමු, අපගේ වාක්‍ය තුර්කි භාෂාවට වර්තමාන ආතතිය හෝ වර්තමාන ආතතිය ලෙස පරිවර්තනය කළ හැකිය. උදාහරණයක් වශයෙන් ඉච් කන් රෙනන් වාක්‍යය "මට දුවන්න පුළුවන්"ලෙස" හෝ "මට දුවන්න පුළුවන්අපට පරිවර්තනය කළ හැකිය ”.

Ich möchte keinen Kaffe trinken.

මට කෝපි බොන්න අවශ්‍ය නැහැ.

Mchtest du Pizza essen?

ඔබට පීසා කන්න අවශ්‍යද?

Wir mchten ins Theatre gehen.

අපිට රඟහලට යන්න ඕන.

Ihr möchtet ein Buch lesen.

ඔබට පොතක් කියවීමට අවශ්‍යයි.

ඉච් කන් ෂාන් මාලන්.

මට ලස්සනට පින්තාරු කරන්න පුළුවන්.

Er kann gut Auto fahren.

ඔහුට හොඳින් රිය පැදවිය හැකිය.

Wir können schnell rennen.

අපට වේගයෙන් දුවන්න පුළුවන්.

Sie kann nicht schwimmen.

ඔහුට පීනන්න බැහැ.

Ich kann nicht so früh aufstehen.

මට උදේට නැගිටින්න බැහැ.

ඩු කන්ස්ට් ක්ලැවියර් ස්පීලන් උන් සිංගන්.

ඔබට පියානෝව වාදනය කර ගායනා කළ හැකිය.

 

හිතවත් මිත්‍රවරුනි, මෙම පාඩමේදී අපි ජර්මානු භාෂාවේ වැදගත් මාතෘකාවක් වන මොඩල්වර්බන්ස් ඉගැන්වූවෙමු, ජර්මානු භාෂාවෙන් මොඩල්වර්බන්ස් දුටුවෙමු, පුද්ගලයන්ට අනුව මොඩල්වර්බන්ස් වෙඩි තැබිය යුතු ආකාරය අපි ඉගෙන ගතිමු. මොඩල්වර්බන් සෘජු වාක්‍ය, ප්‍රශ්න වාක්‍ය සහ negative ණාත්මක වාක්‍ය භාවිතා කිරීම.

ඔබටත් මොඩල්වර්බන්S භාවිතා කිරීමෙන් ඔබට විවිධ ක්‍රියා පද සමඟ විවිධ වාක්‍ය සෑදිය හැකිය.

මේ ආකාරයෙන්, ඔබට මොඩල්වර්බන් විෂය වඩා හොඳින් ඉගෙන ගත හැකි අතර බහුල පුනරාවර්තනයන්ට ස්තූතිවන්ත වන මොඩල්වර්බන් විෂය ඔබට පහසුවෙන් අමතක නොවේ.

ජර්මානු මොඩල්වර්බන් ප්රශ්න ක්ෂේත්රයේ විෂය ගැන විමසීමට ඔබට අවශ්ය ඕනෑම ප්රශ්නයක්, අදහස්, යෝජනා සහ ඉල්ලීම් ලිවිය හැකිය. සියලුම ප්‍රශ්න වලට අප විසින් පිළිතුරු සපයනු ඇත.

හිතවත් මිත්‍රවරුනි, අපගේ ජර්මානු ඉගෙනුම් වෙබ් අඩවිය වෙනත් මිතුරන්ට ප්‍රකාශ කිරීමට සහ නිර්දේශ කිරීමට අමතක නොකරන්න.

අපගේ වෙබ් අඩවියට පිවිසීමට ස්තූතියි, අපි ඔබට සුභ පතනවා.

අපගේ ඉංග්‍රීසි පරිවර්තන සේවාව ආරම්භ කර ඇත. වැඩි විස්තර සඳහා: ඉංග්රීසි පරිවර්තනය

අනුග්‍රාහක සබැඳි