කමග්‍රා ඔබේ ලිංගික අත්දැකීම් තුළ වඩාත් ක්‍රියාකාරී භූමිකාවක් ඉටු කිරීම සඳහා ඉහළ ලිංගික කාර්ය සාධනයක් කිරීමට ජෙල් ඔබට ඉඩ සලසයි.

කමග්‍රා ජෙල් ඔබට ඔබේ ශිෂේණය problem ජු ගැටළුව විසඳා අපගේ වෙබ් අඩවියේ කමග්රා ජෙල් යනු කුමක්ද යන ප්රශ්නවලට පිළිතුරු සොයාගත හැකිය

ජර්මානු මොඩල් ක්‍රියාපද mögen තථ්‍ය වීඩියෝ පාඩම

මෙම මාතෘකාව තුළ, අපි අපගේ ජර්මානු මොඩල් ක්‍රියාපද mögen Verb වීඩියෝ පාඩම පරීක්ෂා කරමු. අපගේ පෙර වීඩියෝ වලදී, අපි මුචෙන් සහ මුසෙන් වැනි මොඩලයන් දැක ඇති අතර වාක්‍යවල මෙම මොඩලයන් භාවිතා කරන්නේ කෙසේදැයි අපි ඉගෙන ගතිමු. දැන් අපි මොඩල් මොඩලය පරීක්ෂා කර මෙම ක්‍රියා පදයේ භාවිත ප්‍රදේශ ඉගෙන ගනිමු.

ජර්මානු මෙගන් ක්‍රියාපදයේ විස්තාරණ වගුව පහත පරිදි වේ:

Mogan
Prnssens Imperfekt Perfekt Konjunktiv Imperfekt
mag mochte habe gemocht möchte
මැග්ස්ට්
mag mochte hat gemocht möchte
මෙගන්
mögt mochtet habt gemocht möchtet
මෙගන්

ජර්මානු මොඩල් ක්‍රියාපද වලින් එකක් වන මෙගන් ක්‍රියා පදය පිළිබඳ වැඩි විස්තර සඳහා කරුණාකර පහත අපගේ ජර්මානු වීඩියෝව බලන්න:

අපගේ ඉංග්‍රීසි පරිවර්තන සේවාව ආරම්භ කර ඇත. වැඩි විස්තර සඳහා: ඉංග්රීසි පරිවර්තනය

අනුග්‍රාහක සබැඳි