කමග්‍රා ඔබේ ලිංගික අත්දැකීම් තුළ වඩාත් ක්‍රියාකාරී භූමිකාවක් ඉටු කිරීම සඳහා ඉහළ ලිංගික කාර්ය සාධනයක් කිරීමට ජෙල් ඔබට ඉඩ සලසයි.

කමග්‍රා ජෙල් ඔබට ඔබේ ශිෂේණය problem ජු ගැටළුව විසඳා අපගේ වෙබ් අඩවියේ කමග්රා ජෙල් යනු කුමක්ද යන ප්රශ්නවලට පිළිතුරු සොයාගත හැකිය

ජර්මානු මිථ්‍යාව ඉල්ගෙසි (සම්බන්ධකය), ජර්මානු සමඟ සම්බන්ධකය

මෙම පාඩමේදී, අපි ජර්මානු භාෂාවෙන් මිථ්‍යාව හා "සමග" සංයෝජනය පිළිබඳ තොරතුරු ලබා දෙන්නෙමු. අපි මීට පෙර වීඩියෝවක මෙම ගැටලුව සඳහන් කර ඇති අතර, ඒ සමඟ සංයෝජනය පිළිබඳ තොරතුරු ලබා දී ඇත.

දැන්, අපි දිගටම මිථ්‍යාව සංයෝජක (සහ එහි සංයෝජක) පිළිබඳ පැහැදිලි කිරීම් කරන්නෙමු.

වීඩියෝව ආරම්භ කර නරඹන්න, රැඳී සිටීමට ස්ථානයක් තිබේ නම්, අපගේ කණ්ඩායමට විද්‍යුත් තැපෑලක් යැවීමට පසුබට නොවන්න.

අපගේ ඉංග්‍රීසි පරිවර්තන සේවාව ආරම්භ කර ඇත. වැඩි විස්තර සඳහා: ඉංග්රීසි පරිවර්තනය

අනුග්‍රාහක සබැඳි