කමග්‍රා ඔබේ ලිංගික අත්දැකීම් තුළ වඩාත් ක්‍රියාකාරී භූමිකාවක් ඉටු කිරීම සඳහා ඉහළ ලිංගික කාර්ය සාධනයක් කිරීමට ජෙල් ඔබට ඉඩ සලසයි.

කමග්‍රා ජෙල් ඔබට ඔබේ ශිෂේණය problem ජු ගැටළුව විසඳා අපගේ වෙබ් අඩවියේ කමග්රා ජෙල් යනු කුමක්ද යන ප්රශ්නවලට පිළිතුරු සොයාගත හැකිය

ජර්මානු කොනන් තථ්‍ය A1 විභාග සකස් කිරීමේ පා se මාලාව

මෙම පාඩමේදී, අපි ජර්මානු ඒ 1 විභාගය සඳහා ඉතා වැදගත් වන ජර්මානු කොන්නන් ක්‍රියාපදයේ විෂය විමසා බලමු. ජර්මානු ඒ 1 විභාගයට සූදානම් වන අය නිසැකවම කොනන් (දැන ගැනීමට, දැන ගැනීමට) ක්‍රියා පදය කෙතරම් වැදගත් දැයි දනිති. මෙම ක්‍රියා පදය සංයෝජනය කිරීම සහ වාක්‍යයේ එය භාවිතා කිරීම ඉතා වැදගත් වේ.

දැන් අපගේ ජර්මානු වීඩියෝ පාඩම නැරඹීමෙන් කොනෙන් යන ක්‍රියා පදය සහ එය අපගේ වාක්‍යයේ භාවිතා කරන්නේ කෙසේද යන්න ගැන වැඩිදුර ඉගෙන ගනිමු.
අපගේ ජර්මානු වීඩියෝව හොඳින් බලන්න.

ජර්මානු කොනන් ක්‍රියා පදය සංයෝජනය:
können

ප්‍රෙසන්ස් ඉම්පර්ෆෙක්ට් පර්ෆෙක්ට්
ගුවන් සම්බන්ධතාවයේ
kannst konntest hast gekonnt
රේඛා සම්බන්ධකය
knnnen konnten haben gekonnt
konnt konntet habt gekonnt
knnnen konnten haben gekonnt

කොනන්: හැකියාව

ich kann schwimmen (ih kan svimen): මම මුහුණකි.
kannst du schwimmen? (kanst du svimen?): ඔබට පීනන්න පුළුවන්ද?
wir können machen (අපට කළ හැකිය.

අපගේ ඉංග්‍රීසි පරිවර්තන සේවාව ආරම්භ කර ඇත. වැඩි විස්තර සඳහා: ඉංග්රීසි පරිවර්තනය

අනුග්‍රාහක සබැඳි