කමග්‍රා ඔබේ ලිංගික අත්දැකීම් තුළ වඩාත් ක්‍රියාකාරී භූමිකාවක් ඉටු කිරීම සඳහා ඉහළ ලිංගික කාර්ය සාධනයක් කිරීමට ජෙල් ඔබට ඉඩ සලසයි.

කමග්‍රා ජෙල් ඔබට ඔබේ ශිෂේණය problem ජු ගැටළුව විසඳා අපගේ වෙබ් අඩවියේ කමග්රා ජෙල් යනු කුමක්ද යන ප්රශ්නවලට පිළිතුරු සොයාගත හැකිය

ජර්මානු භාෂාවෙන් ඔබව හඳුන්වා දීම, රැස්වීම සහ සුබපැතුම් ජර්මානු භාෂාවෙන් (වීඩියෝ වීඩියෝ පාඩම)

මෙම පාඩමේදී, ජර්මානු භාෂාවෙන් ඔබව හඳුන්වා දීම, රැස්වීම සහ සුබ පැතුම් ජර්මානු භාෂාවෙන් අපි විමසා බලමු. එය සාමාන්‍යයෙන් කටපාඩම් කිරීම මත පදනම් වූ විෂයයක් වන අතර එදිනෙදා ජීවිතයේදී බහුලව භාවිතා වන වචන සහ රටා එයට ඇතුළත් බැවින් එය හොඳින් ඉගෙන ගෙන කටපාඩම් කළ යුතුය.

ජර්මානු භාෂාවේ බහුලව භාවිතා වන මූලික රටා:

ඔව්: ඔව් (හෝ)
නැත: නයින් (නයින්)
ස්තුතියි: ඩන්ක (ඩෑන්ක්)
ඔබ: Bitte (බිට්)
සමාවෙන්න: එන්ට්චුචල්ඩන්ග් සා, බිට් (zi: බිට්)
පියවර නම්: ich heisse (ih fool)
මම ඉන්නේ ටර්ක්: ich bin ein Türke (ih bin ayn türkı)
මම වෛද්යවරයෙක්: ich bin Arzt (ih bin artst)
මම ...... ...... පැරණි: ich bin ....... ජේයර් උප (බින් බින් ඉර: නැවතත්)
ඔයාගේ නම මොකක්ද? : උභයද? (vi: hayzın zi :)
මගේ නම අලි: ich heisse Ali (ih hayzı Ali)
ඔබ කවුද? : Wer Bist? (wer bist bist)
මම අලි: ඉච් බින් අලි (ඉහ් බින් අලි)
මම මුස්ලිම් කෙනෙක්: ich bin Müslimisch (ih bin müslimiş)
මගේ නම අලි: මෙයින් නම ඉස්ට් අලි (mayn na: mi ist Ali)
කරුණාකර: Bitte (බිට්)
හරි: ගුට් (gu: t)


මට කණගාටුයි: එන්චුචල්ඩිගුන්ග් (entşuldigung)
හරි: හරි (හරි)
ලස්සන! : ෂෝන්:
හෙලෝ (hi): හලෝ (හලෝ :)
හෙලෝ (සුබ පැතුම්): සර්වයස්! (සේවා)
සුභ උදෑසන: ගුටන් මෝර්ගන් (ගු: ටයින් මෝර්ජින්)
සුභ උදෑසන (හවස): ගුට්න් ටැග් (ගු: ටින් ටී: ජී)
සන්ධ්යා: ගුටන් අබන්ඩ්
සුබ රාත්රියක්: ගේට් නයිට් (ගු: ටැට්)
ඔබට කොහොමද? : අපි මේ? (vi: ge: ටී ඉඳිකටුවක්)
ස්තුතියි, මම ස්තූතියි: මම ඔබට ස්තූතියි, ඩේකට් (මමයි: t mir gu: t, dankı)

පහත දැක්වෙන වීඩියෝවෙන් ඔබ සමාන හා පුළුල් මාතෘකාවක් අනුගමනය කළ යුතු බව අපි ඔබට මතක් කරමු.

අපගේ ඉංග්‍රීසි පරිවර්තන සේවාව ආරම්භ කර ඇත. වැඩි විස්තර සඳහා: ඉංග්රීසි පරිවර්තනය

අනුග්‍රාහක සබැඳි