කමග්‍රා ඔබේ ලිංගික අත්දැකීම් තුළ වඩාත් ක්‍රියාකාරී භූමිකාවක් ඉටු කිරීම සඳහා ඉහළ ලිංගික කාර්ය සාධනයක් කිරීමට ජෙල් ඔබට ඉඩ සලසයි.

කමග්‍රා ජෙල් ඔබට ඔබේ ශිෂේණය problem ජු ගැටළුව විසඳා අපගේ වෙබ් අඩවියේ කමග්රා ජෙල් යනු කුමක්ද යන ප්රශ්නවලට පිළිතුරු සොයාගත හැකිය

gaziantep එස්කෝර්ට්
මනව්ගට් එස්කෝර්ට් manavgat escort බෙලා එස්කෝර්ට් මනව්ගට් එස්කෝර්ට් එස්කෝර්ට් මැනව්ගට් ලිංගික කතාව ලිංගික කතාව පැති ආරක්‍ෂාව එස්කෝර්ට් ලිංගික කතාව
මර්ට්ල් එස්කෝර්ට්

ජර්මානු නම i Akkusativ ව්යායාම්

ජර්මානු නම පිළිබඳ ප්රකාශය සහ i (Akkusativ)

ප්රේමවන්තයෙනි, ජර්මානු accusative (Akkusativ) සාමාන්යයෙන් නම-Accusative බවට දඬුවම වර්ගය නම් භාවිතා කරන බව ඉතාම වැදගත් වේ.

ඊට අමතරව, ජර්මානු භාෂාවේ බොහෝ ක්‍රියා පද අක්කුසැටිව් හි භාවිතා වන වස්තූන් සමඟ සමපාත වේ.

ජර්මානු භාෂාවෙන්, අක්කුසාටිව්, ඔබ දන්නා පරිදි, ආටිකෙල් ලෙස හැඳින්වෙන ගුහාවේ ආචරණය වෙනස් කිරීම පමණි.
ඩැස් හි වෙනසක් නැත.

උදාහරණ කිහිපයක් පහත දැක්වේ:

der Tisch: වගුව
ටිස්ෂ් සිට

ඩර් මෑන්: මනුස්සයෝ
Man: මිනිසා

der radiergummi: ළූනු
Radiergummi සිට: සූර්යයා

උදාහරණ ලබා දිය හැකිය.

ඔබ das නම හෝ මිය යන විට ආදර්ශයක් දීමට අවශ්ය නම්;

ඩස් බෂ්: පොත්
ඩස් බෂ්: පොත

බ්ලූම්: මල්
ඩේ බ්ලූම්: මල්

උදාහරණ දෙන්න පුළුවන්.

දැන් පහත දැක්වෙන වචන -I නම් නාමයෙන් වෙඩි තබන්න.

ඩේ රේඩියෝ

das Kind

das Fahrrad

ඩර් මෝටර්

මාජෙර්ටිට මිය යයි

බියර් මිය යයි

ඩර් ෆ්රීටාග්

අපගේ ඉංග්‍රීසි පරිවර්තන සේවාව ආරම්භ කර ඇත. වැඩි විස්තර සඳහා: ඉංග්රීසි පරිවර්තනය

අනුග්‍රාහක සබැඳි