කමග්‍රා ඔබේ ලිංගික අත්දැකීම් තුළ වඩාත් ක්‍රියාකාරී භූමිකාවක් ඉටු කිරීම සඳහා ඉහළ ලිංගික කාර්ය සාධනයක් කිරීමට ජෙල් ඔබට ඉඩ සලසයි.

කමග්‍රා ජෙල් ඔබට ඔබේ ශිෂේණය problem ජු ගැටළුව විසඳා අපගේ වෙබ් අඩවියේ කමග්රා ජෙල් යනු කුමක්ද යන ප්රශ්නවලට පිළිතුරු සොයාගත හැකිය

gaziantep එස්කෝර්ට්
මනව්ගට් එස්කෝර්ට් manavgat escort බෙලා එස්කෝර්ට් මනව්ගට් එස්කෝර්ට් එස්කෝර්ට් මැනව්ගට් ලිංගික කතාව ලිංගික කතාව පැති ආරක්‍ෂාව එස්කෝර්ට් ලිංගික කතාව
මර්ට්ල් එස්කෝර්ට්

උච්චාරණ අනුවර්තනයන් සඳහා ජර්මන් පරිවර්තනය

ජර්මානු ක්රමලේඛනගත කිරීම
නාමයෙන් ජර්මානු අකුරු ප්රකාශ කිරීම

නමේ නාමයට අනුව යස්කම් කිරීම (Deklination des Adjectives)

පෙර පාඩමේදී, අපි නාමවිශේෂණ වගන්ති පිළිබඳ විෂය පරීක්ෂා කර, සරල ස්වරූපයෙන් නාම පද සඳහා නාම පද සඳහා උදාහරණ ලබා දුන්නෙමු. කෙසේ වෙතත්, නාම පදයේ තත්වය, ලිපිය සහ ඒකීය බහු වචන නඩුව අනුව නාමවිශේෂණ මගින් ගන්නා උපසර්ග වෙනස් වන බව අපි ප්‍රකාශ කර ඇත්තෙමු.

මෙම පාඩමේදී, නාම පද ඇතුළු වන මෙම සියලු ප්‍රාන්ත සඳහා නාමවිශේෂණ උපසර්ගයන් අපි විමසා බලමු. මෙම මාතෘකාව නාම පදවල සංයෝජනය ලෙස හැඳින්වේ.
විෂයයට ඇතුළු වීමට පෙර, අපි පහත සඳහන් කරුණු අවධාරණය කරමු: මෙම විෂය අවබෝධ කර ගැනීම සඳහා, නාම පදයේ (එහි සියලු ආකාර) සම්පූර්ණයෙන්ම දැන ගැනීම අවශ්‍ය වේ. නමේ ප්‍රාන්තවල මාතෘකා නොදැන ඔබට මෙම විෂය ඉගෙන ගත නොහැක (එය ඉතා විශාල කොටසක් කටපාඩම් වලින් සමන්විත වේ).
පොත ගැන විශේෂණ ක ඉවත්වන ඇමුණුමක් ඒක වචන-බහු භාවිතා කරන තරයේ භාවිතා කරන ඇමුණුමක් මතක තබා ගැනීම සඳහා අවශ්ය වන artikelle වන බොහෝ දුරට, ඇමුණුමක් භාවිතා වන අතර රාජ්ය නම, කිරීමට පදනම් වේ.

මේසයක්, අඩු සියලු තත්ත්වයන් ආවරණය, සපයා සියලු කොන්දේසි (නම සියලු, දින නියමයක් ලිපිය ලබා දී, බහු-ඒක වචන) හා මේසය තරයේ පහත විස්තර කියවීමට පරීක්ෂා පසු, මෙම වගුවේ ඉදිරිපත් කෙරේ.

ජර්මානු නාම විශේෂණ සංයුක්ත වගුව

ජර්මානු නාම විශේෂණ සංයුක්ත වගුව

 

මේසයේ විස්තරය:ස්නෝ (ලස්සන) යන වචනයේ යෙදුම ලෙස භාවිතා කරන ලදී. ඩර් මැන් (පුරුෂ පුරුෂ) (ස්ත්රී පුරුෂ) සහ ඩැස් කේන්ඩ් (උදාසීන අභිජනන) යන නම භාවිතා කරනු ලැබීය.

වගුවේ වම් පැත්තෙන් පළමු තීරුවෙහි, ඒකීය නම් විශේෂිත (der-das-die) සමඟ භාවිතා වන අතර නමේ සියලු නාම වලට අනුකුලව එකතු කරන ලද ඇතුළත් කිරීම් ඇතුළත් වේ.

දෙවන වම් තීරුව දී, කෙසේ වෙතත් ඒක වචන මේ කාලය අවිනිශ්චිත artikelle (ඊ-e හෝ Keun-keine) සම්පූර්ණ නඩුව මත පදනම් භාවිතා සහ නම ධාරිතාව එකතු පෙන්වා ඇත. (විශේෂණ එකතු ඇමුණුම් බලන්න)

වමේ සිට තෙවන තීරුව තුළ බහු වචන නාම පද භාවිතා කරනුයේ කිසියම් භාණ්ඩයක් (die) සහ ඒවායේ නාමයන්හි සියලු නාම වලට අනුකුලව එකතු කරන ලද එකතු කිරීම් (දර්ශන ඇමුණුම් බලන්න).

වමේ හතරවන තීරුව තුළ, සියලු නඩු වල ඇති විශේෂිත නාමාවලියට එකතු කරන ලද ඇමුණුම්, බහු වචන නාම පද භාවිතා නොකරන අවස්ථාවන් සඳහා පෙන්වනු ලැබේ. (Schön ලෙස ඇමුණුම් බලන්න).

අන්තිම තීරුවෙහි, තනි නාමයක් නොමැති නම්, සියලු සිද්ධීන් අනුව එම නාමාවලියේ එකතු කිරීම් එකතු කරනු ලැබේ.

බහු වචන පදවි නාමයන් සඳහා භාවිතා කරන සෘණ නොපැහැදිලි (කෑන්ස්) කෘති මෙම වගුවෙහි ඇතුළත් කර නොමැති බැවින්, මෙම නඩුවේ සියලු අවස්ථාවන්හි නාමයෙන් නාමයට එකතු වේ.

වගුවෙහි ඇතුළත් කර නැති දෙවන තීරය වන්නේ, "බහුත සහ නොකැඩෙනේට් යර් තීරුවයි.
ඉහත වගුවෙහි siz plural සහ No siz තීරුවද, ik Plural සහ indeterminate alan තීරුවද වේ.
අතා බහුකාර්යය සහ අංක "සහ eklen බහුත සහ අස්ථිර බෙලිරස් ඇතුළු හා භාවිතා කරන ලද ආලේපන නමේ සියලු අවස්ථාවලදී සමාන වේ.

එය අපට ඒ සමගම මේන් සමග භාවිතා kein kein ස්වර්ණාභරණ කරමු ලෙස අවසාන සටහන, සින්, ගුහාවේ, exp ද එවැනි uns ලෙස සර්වනාම සමග භාවිතා විශේෂණ අදාළ වන අතර, ඒ නිසා මෙම සර්වනාම යොදා විශේෂණ සඳහා ප්රධාන පොලිස් පරීක්ෂක හා keinem දී තත්ත්වය වලංගු වේ.

තුර්කි අර්ථය මේසය තුළ ලියැවී නැත, මෙහි උදාහරණ කිහිපයක් වේ:

ෂෝන් ෆ්රේ: ලස්සන කාන්තාව
ඩර් schöne මාන්: ලස්සන මිනිසා (හීන රාජ්ය)
das schöne වර්ගය: ලස්සන දරුවා
des schönen Kindes: ලස්සන පිරිමි (උඩු චලනයේ දී)
ඩි ස්ශෙන්න් ප්රංශ: ලස්සන ස්ත්රිය (ඊ රාජ්යය)
ඩි ෂොයින් මැන්: ලස්සන මිනිසා (මම ප්රාන්තය)
ෂෝහෙන් ෆ්රව්: ලස්සන කාන්තාවක්
eines schönen Kindes: ලස්සන දරුවෙක් (උඩු චලනයේ දී)
ඊනෙෂ් ස්චෙන්න් මෑන්: ලස්සන මනුස්සයෙක්
ස්තූන් පින්ඩර්: ලස්සන ළමයි
der schönen Kinder: ලස්සන ළමයි
ශෝවන් ෆැරන්: ලස්සන කාන්තාවන් (මම ප්රාන්තය)

පහත වගුවේ, නාමවිශේෂණය ඉවත් කර ඇති අතර, නාම පදයට එකතු කරනු ලබන ඇමුණුම් පමණක් පෙන්වයි. නිවැරදි භාවිතය සඳහා මෙම ඇමුණුම් මතක තබා ගත යුතුය.

ජර්මානු නාම විශේෂණ සංයුක්ත වගුව

ජර්මානු නාම විශේෂණ සංයුක්ත වගුව


උදාහරණ:

- ප්ලැයිඩර් ඩොර් ෂොවන් ෆ්රේන් (ජානමය, බහු, නිශ්චිත කලා).
- පුරුෂ සමාජයීය භික්ෂූන් වහන්සේලා (ජානමය, බහු, නිශ්චිත කලා).
- ප්ලයිඩර් ෂොනර් ෆ්රේන් (ජානමය, බහුකාරක, අසමානනිත ලිපිය).
- ප්ලයිඩර් රයිචර් ෆ්රේන් (ජානමය, බහුකාරක, අසමානනිත ලිපිය).
- ආචාර්ය ඩස් ඩි (උත්පාදනය, ඒකල, නිශ්චිත කලා).
- ආචාර්ය ඩස් ඩි (ජිනිත්, ඒකීය, නිෂ්චිත වගන්තියේ).
- මේ සියල්ලම Kindern (ඩේටේට් (ඊ රාජ්යය), බහුවිධ, විශේෂිත කලාව).
- මේකත් බලන්න (ඩිටීට් (ඊ රාජ්යය), බහු ස්වරූපය, අවිනිශ්චිත ලිපිය).
- මේ සියල්ලම ඇලෙක්සෙන්ස් (ඩේටේට් (ඊ රාජ්යය), ඒකීය, අසමාන ලිපි).
- (ඩැසිං (ඊ රාජ්යය), ඒකීය, විශේෂිත කලා).
- ඩේම් ගේ ඩි (ඇකියුසැටික් (ඊ රාජ්යය), ඒකීය, විශේෂිත කලා).
- මේක හරිම වටිනවා (ඇකියුසැටිව් (ඊ රාජ්යය), බහු -, අස්ථිර භාණ්ඩ).
- මල්ලී බුද්ධිමත් ඩේම් (ඇකියුසැටිව් (ඊ රාජ්යය), බහුභාෂා, නිශ්චිත කලාව).

අපගේ ඉංග්‍රීසි පරිවර්තන සේවාව ආරම්භ කර ඇත. වැඩි විස්තර සඳහා: ඉංග්රීසි පරිවර්තනය

අනුග්‍රාහක සබැඳි