ජර්මානු දින, සතියේ ජර්මන් දින (වොච්ටෙන්ගේ)

අපේ පළමු පාඩම් වල දී, ජර්මන් භාෂාවෙන් ජර්මානු දිනවල, ජර්මනියේ සමයේ දී සහ පසුව ජර්මනියේ දී අපි දකින්නෙමු.

ජර්මානු දිනවල මාතෘකාව ඉගෙන ගැනීමට හා කටපාඩම් කිරීමට පහසුය. ඔබ දන්නා පරිදි, වසරකට සෘතු 4 ක්, මාස 12 ක්, සති 52 ක් සහ දින 365 ක් ඇත. සතියකට දින 7 ක් ඇත. ඉතින් දැන් අපි ජර්මානු දිනවල දින 7 ක් නම ඉගෙන ගන්නෙමු.

පහත දැක්වෙන්නේ ජර්මානු භාෂාවෙන් දින තුර්කි භාෂාවෙන් ලබා දී ඇති අතර ඒවායේ ජර්මානු අක්ෂර වින්‍යාසය සහ වරහන් තුළ උච්චාරණය කර ඇත.
තුර්කි කියවීම්වල දී: ලකුණෙන් පෙන්නුම් කරන්නේ කලින් ලිපියට ටිකක් කියවිය හැකි බවයි.

ජර්මානු දිවා, ජර්මන් දිවා සතිය (අත්හදා බැලීම)

අපි මුලින්ම ජර්මානු දින වගුවක බලමු, තුර්කි සහ ජර්මානු යන දෙකම ලියන්න. ඉන්පසුව, අපි එකින් එක ලියා තුර්කි බසින් උච්චාරණය බලමු.

ජර්මානු දින සහ තුර්කි

ජර්මන් ඩේව්
සඳුදා සඳුදා
අඟහරුවාදා අඟහරුවාදා
බදාදා බදාදා
බ්රහස්පතින්දා බ්රහස්පතින්දා
සිකුරාදා සිකුරාදා
සෙනසුරාදා සෙනසුරාදා
ඉරිදා ඉරිදා

ජර්මන් දින ඉහත පරිදි. කලින් ජර්මානු භාෂාවෙන් සෙනසුරාදා සොනාබෙන්ඩ් වචනය භාවිතා කරන ලදී. නමුත් දැන් සෙනසුරාදා වචනය වැඩිපුර භාවිතා වේ. කෙසේ වෙතත්, අපි කොහේ හරි අමතර තොරතුරු ලබා දෙමු සොනාබෙන්ඩ් ඔබට වචනය ඇසුනේ නම්, දැනුම් දෙන්න. සොනාබෙන්ඩ් ජර්මානු වචනය සෙනසුරාදා සතියේ දිනය දක්වයි. එහි තේරුම සෙනසුරාදා ය. නමුත් දැන් වැඩිපුරම සෙනසුරාදා වචනය භාවිතා වේ.

ජර්මානු දින සහ තුර්කි කියවීම්

දැන්, තුර්කි කියවීම් සමඟ ජර්මානු දින ලැයිස්තුවක් ලියමු:
තුර්කි කියවීම්වල දී: ලකුණෙන් පෙන්නුම් කරන්නේ කලින් ලිපියට ටිකක් කියවිය හැකි බවයි.

 • සඳුදා: සඳුදා (ආකාරය: NT: උ)
 • අඟහරුවාදා: අඟහරුවාදා (දී ඩි ns: උ)
 • බදාදා: බදාදා (Mitvoh)
 • බ්රහස්පතින්දා: බ්රහස්පතින්දා (Donırs දී: උ)
 • සිකුරාදා: සිකුරාදා (Frayt: ඊ)
 • සෙනසුරාදා: සෙනසුරාදා (Sämsta: උ)
 • වෙළෙඳපොළ: ඉරිදා (Zonta: උ)

ජර්මන් දින දවසේ ඕනෑම වේලාවක සහ ඕනෑම තැනක ඔබට විෂය හමුවිය හැකිය. කැලැන්ඩර වලදී, ගුවන් ටිකට්පත් මිලදී ගැනීමේදී, ඕනෑම හෝටලයක වෙන් කරවා ගැනීමේදී, ඕනෑම තරඟයකට ප්‍රවේශ පත්‍ර මිලදී ගැනීමේදී, ප්‍රසංගයකට යාම ආදිය ජර්මන් දින ඔබට අනිවාර්යයෙන්ම විෂය අවශ්‍ය වේ. ජර්මානු දින නොදැන ඔබට මේ කිසිවක් කළ නොහැක.

ජර්මානු දින නිදර්ශනය

 

ජර්මන් දින

ජර්මන් දින

ජර්මානු දින ගැන කථාව

උදාහරණ වාක්‍ය ලබා දෙන අතර, පළමුව “අද කුමන දිනයද?ප්‍රශ්නය ඇසීමට ඉගෙන ගනිමු.

වෙල්චර් ටැගය උණුසුම්ද?

අද කවදා ද?

හියුට් අයිස්ට් ඩීන්ස්ටැග් 

අද අගහරුවාදා

හියුට් අයිට් ඩොනර්ස්ටැග්

අද බ්රහස්පතින්දා

හියුට් අයිට් මිට්වොච්

අද බදාදාය

වෙල්චර් ටැගය උණුසුම්ද?

අද කවදා ද?

Heute ist Freitag

අද සිකුරාදා

හියුට් අයිට් මොන්ටාග්

අද සදුදා

ජර්මානු භාෂාවෙන් විවිධ වාක්‍ය

දැන් "හෙට දවසප්‍රශ්නය විමසා බලමු ”සහ මෙම ප්‍රශ්නයට ලබා දිය හැකි පිළිතුරු:

වෙල්චර් ටැගය ist morgen?

හෙට කවදාද?

මෝර්ගන් ist Samstag

හෙට සෙනසුරාදා

මෝර්ගන් ist Sonntag

හෙට ඉරිදා

වෙල්චර් ටැගය ist morgen?

හෙට කවදාද?

මෝර්ගන් ist Freitag

හෙට සිකුරාදා

මෝර්ගන් ist මොන්ටාග්

හෙට සඳුදා

මෝර්ගන් ist Mittwoch

හෙට බදාදා

හිතවත් මිත්‍රවරුනි, ඉහත නියැදි වාක්‍යවල දැකිය හැකි පරිදි ”heute"තුර්කි භාෂාවෙන්" යන වචනයඅද"තේරුම,"හෙටවචනය ""හෙටඑහි තේරුම ”. මේ අතර, තව ටිකක් තොරතුරු: if හෙට වචනයේ ආරම්භක අකුර කුඩා අකුරින් ලියා ඇත්නම් "හෙටතේරුම "නමුත් හෙට මෙහි දැක්වෙන පරිදි වචනයේ ආරම්භය (හෙට) මුලකුරු ප්‍රාග්ධනීකරණය කළ විටඋදෑසනඑහි තේරුම ”. මෙම කුඩා තොරතුරු ද ලබා දෙමු.

දැන් අපි ජර්මානු දින පිළිබඳ අපගේ නියැදි වාක්‍ය සමඟ ඉදිරියට යමු.

 • Eine Woche line 7 Tage: අපි සතියකට 7 දිනක් තිබෙනවා.
 • ඩොනෙගර් යුද්ධයට පෙර: ඊයේ දිනට පෙර සඳුදා.
 • ගුස්ටර්න් යුද්ධය දියෙන්ග්: ඊයේ අඟහරුවාදා.
 • Heute ist Mittwoch: අද බදාදා.
 • Morgen ist Donnerstag: හෙට බ්රහස්පතින්දා.
 • Übermorgen ist Freitag: හෙටෙන් පසුව සිකුරාදා.

තවත් උදාහරණ කිහිපයක් දෙන්න:

හියුට් අයිට් මොන්ටාග්... : අද සදුදා.
හියුට් අයිස්ට් ඩීන්ස්ටැග්... : අද අගහරුවාදා.
හියුට් අයිට් මිට්වොච්... : අද බදාදා.
හියුට් අයිට් ඩොනර්ස්ටැග්... : අද බ්රහස්පතින්දා.
Heute ist Freitag... : අද සිකුරාදා.

 

ජර්මානු දින නියැදි වාක්‍ය

ජර්මානු දින නියැදි වාක්‍ය

 

ජර්මන් භාෂාවෙන්: ඊයේ, අද, හෙටත්

 • Heute ist Montagon: අද සඳුදා
 • Heute ist Dienstag: අද අඟහරුවාදා
 • Heute ist Donnerstag: අද බ්රහස්පතින්දා
 • මොන්ට්ගර්ගේ ගුප්ත යුද්ධය: ඊයේ සඳුදා
 • Gestern war Mittwoch: ඊයේ බදාදා
 • Gestern යුද්ධය Freitag: ඊයේ සිකුරාදා
 • මෝර්ගන් ඉස්ට් මොන්ටාග්: හෙට සඳුදා
 • මෝර්ගන් ඉස්ට් ෆ්රීටාග්: හෙට සිකුරාදා
 • මෝර්ගන් ඉස්ට් ස්ටැස්ටග්: හෙට සෙනසුරාදා

හියුට් අයිට් මොන්ටාග්... : අද සදුදා.
හියුට් අයිස්ට් ඩීන්ස්ටැග්... : අද අගහරුවාදා.
හියුට් අයිට් මිට්වොච්... : අද බදාදා.
හියුට් අයිට් ඩොනර්ස්ටැග්... : අද බ්රහස්පතින්දා.
Heute ist Freitag... : අද සිකුරාදා.

ඔබ අපේ ජර්මානු භාෂා දේශනය කියවා ඇත. ජර්මන් මාස සහ කාලවල ඔබ අපේ දේශනය කියවා තිබේද? ජර්මානු මාස ​​සහ asons තු ජර්මානු භාෂාවෙන් කියවීමෙන් පසු, ඔබ ජර්මානු දින, මාස සහ .තු ඉගෙන ගනු ඇත.

ජර්මන් දින විෂයය පරීක්ෂණය

අපි ඉක්මනින් සූදානම් කරන ජර්මානු දින විෂය පරීක්ෂණය ඉක්මනින් විසඳීමට අපි නිර්දේශ කරමු.

අපගේ ජර්මානු පාඩම් පිළිබඳව ඇල්මන්කාක්ස් සංසදවල ඔබට ඕනෑම ප්‍රශ්නයක් හා අදහස් ලිවිය හැකිය. ඔබගේ සියලුම ප්‍රශ්න වලට ඇල්මන්කාක්ස් උපදේශකයින් විසින් පිළිතුරු සපයනු ඇත.

දැන් ලබා ගත හැකිය ජර්මානු සංඛ්යා ඔබට අපගේ ජර්මානු පාඩම කියවිය හැකිය.

ජර්මානු කණ්ඩායමේ සාර්ථකත්වය බලාපොරොත්තු වෙයි

අපගේ ඉංග්‍රීසි පරිවර්තන සේවාව ආරම්භ කර ඇත. වැඩි විස්තර සඳහා: ඉංග්රීසි පරිවර්තනය

අනුග්‍රාහක සබැඳි