කමග්‍රා ඔබේ ලිංගික අත්දැකීම් තුළ වඩාත් ක්‍රියාකාරී භූමිකාවක් ඉටු කිරීම සඳහා ඉහළ ලිංගික කාර්ය සාධනයක් කිරීමට ජෙල් ඔබට ඉඩ සලසයි.

කමග්‍රා ජෙල් ඔබට ඔබේ ශිෂේණය problem ජු ගැටළුව විසඳා අපගේ වෙබ් අඩවියේ කමග්රා ජෙල් යනු කුමක්ද යන ප්රශ්නවලට පිළිතුරු සොයාගත හැකිය

ජර්මානු ඇඳුම්, ඇඳුම්, ජර්මානු ඇඳුම්

ජර්මානු ඇඳුම්, ජර්මානු ඇඳුම්, ජර්මානු ඇඳුම්, ජර්මන් ඇඳුම්, ඇඳුම් පැළඳුම් ජර්මනිය, ජර්මන් ඇඳුම් වර්ග, ජර්මානු ඇඳුම් වර්ග, ජර්මානු ඇඳුම් ඇඳීම, ජර්මන් ඇඳුම් නාමයන්.

සංවාද මණ්ඩපයේ සඳහා ලියාපදිංචි කරන අපේ සාමාජිකයන් ආදරණීය අමුත්තන් ජර්මානු පාඨමාලාව පහත පිහිටා almancax බෙදා සම්පාදනය කරන ලදී, ඇතැම් සුළු දෝෂ ලිපි එසේ මත කොටස් සාමාජිකයන් හා සම්පාදනය කර ඇත. ජර්මානු උපදේශකයන් විසින් පහත සඳහන් පාඨමාලා සකස් කර නොතිබූ බැවින්, ඔබට යම් යම් අඩුපාඩුවක් ඇති අතර, ජර්මානු උපදේශකයන්ගේ පාඩම් ඉගෙන ගැනීමට ජර්මානු සංසදය වෙත පිවිසිය හැකිය.

ඩර් ඇන්සූග්

ඩේ ජැක්: ජැකට්

ශීත ඍතුවේ ජැකට්ටුව මිය යයි

සිමෙන්ති ජැක්: ගිම්හාන් ජැකට්

ස්පෝටර් ජැකට්

දුම්පානය: ටක්ස්ෙඩෝ

කමිසය

කුරක්කුම් ෂර්ට්

langarmiges Hemd: දිගු කමිසයක්

හාර්ඩ්: කොඩ්ඩර් ෂර්ට්

මිය යන සොහොන් ගෙඩිය: කලිසම්

කෙටි කලිසම්;

ඩර් මන්ටෙල්: කබාය

Kurzer Mantel: කබාය

රෙජෙන්ටෙන්ටෙල් විසින්

ඩස් වම්ස්: හර්කා

මියුසිගේ මියයයි

der Pullover: ස්ෙව්ටර්

බස්නාහිරින් මියයයි

ටී-ෂර්ට්

ඩර් ස්විටර්: ස්ෙව්ටර්

කේරෙටා මියයන්න: ටයි එකක්

der taschentuch: අත් ලේජරම

ඩර් ෆුලර්ඩ්: ෂර්ෆ්

ඩර් ස්ට්රොම්ප්: corap

der Badeanzug: පිහිනුම් ඇඳුම්

පුහුණු පාඨමාලා: එසෆන්

ඩර් ස්ලාෆ්න්සුග්: පිජාමා

Unterwäsche: ic camasiri

අනේක පාචනය: පෑන්ටි

ඩැස Untherhamd: ක්රීඩකයා

ඩර්බෙමැන්ටෙල්: නානකාමරය

අපගේ ඉංග්‍රීසි පරිවර්තන සේවාව ආරම්භ කර ඇත. වැඩි විස්තර සඳහා: ඉංග්රීසි පරිවර්තනය

අනුග්‍රාහක සබැඳි