ජර්මානු ක්‍රියා පද සංයෝජනය

මෙම පාඩමෙන් අපි ආවරණය කරන විෂය: ජර්මානු ක්‍රියා පද සංයෝජනය හිතවත් මිත්‍රවරුනි, මෙම ලිපියෙන් අපි ජර්මානු ක්‍රියා පද, ක්‍රියාපදයේ මුල, අනන්ත උපසර්ගය සහ ජර්මානු ක්‍රියා පද සංයුක්ත කිරීම පිළිබඳ තොරතුරු ලබා දෙන්නෙමු.

මෙම පාඩම තෙක්, ආරම්භකයින් සඳහා ජර්මානු දින, ජර්මානු මාස, ජර්මානු අංක, ජර්මානු asons තු සහ ජර්මානු නාම විශේෂණ වැනි සරල මාතෘකා අපි දැක ඇත්තෙමු. මේවාට අමතරව, අපට එදිනෙදා ජීවිතයේදී භාවිතා කළ හැකි හා ඉතා ප්‍රයෝජනවත් වන ජර්මානු වචන වැනි බොහෝ ජර්මානු පාඩම් අපි දැක ඇත්තෙමු. මෙම පාඩමේදී, ජර්මානු ගූගල් ස්වරූපය අපි මාතෘකාව මත ස්පර්ශ කරන්නෙමු. අපගේ පාඩම කියවීමෙන් පසු, පිටුවේ පතුලේ ඇති වීඩියෝ දේශනය නැරඹීමට අපි තරයේ නිර්දේශ කරමු.

ජර්මානු ක්‍රියා පද සංයෝජනය පිළිබඳ විෂය අවධානය යොමු කළ යුතු විෂයයක් වන අතර එය හොඳින් ඉගෙන ගෙන කටපාඩම් කළ යුතුය. ජර්මානු ක්‍රියා පද සංයෝජනය ඉගෙන නොගෙන වාක්‍ය නිවැරදිව සැකසීමට අපට නොහැකිය. අපි දැන් පළමුවෙන්ම ක්‍රියා පදය යනු කුමක්ද?, ක්‍රියා පදයේ මුල කුමක්ද?, අනන්ත ක්‍රියා පදය කුමක්ද?, පුද්ගලික ඇමුණුම් මොනවාද, ජර්මානු භාෂාවෙන් ක්‍රියා පද සංයුක්ත කරන්නේ කෙසේද? වැනි මූලික කරුණු කෙරෙහි අපි අවධානය යොමු කරන්නෙමු. ජර්මානු ක්‍රියා පද සංයෝජනය සූදානම් කර දෙනවා වෙනුවට, ජර්මානු ක්‍රියා පද ඔබට වෙඩි තැබිය හැකි වන පරිදි කාර්යයේ තර්කනය අපි ඔබට උගන්වන්නෙමු.

ජර්මානු අනන්ත ක්‍රියා පද

ඔබ දන්නා පරිදි, ක්‍රියා පදවල අනන්ත ස්වරූපය අනන්තය ලෙස හැඳින්වේ. වෙනත් වචන වලින් කිවහොත්, ශබ්ද කෝෂවල ලියා ඇති ක්‍රියා පදවල අමු ස්වරූපය ක්‍රියා පදයේ අනන්ත ස්වරූපය ලෙස හැඳින්වේ. තුර්කි බසින් අනන්ත උපසර්ගය -මාක් සහ -mek ඇමුණුම්. උදාහරණයක් වශයෙන්; එන්න, යන්න, සාදන්න, කියවන්න, බලන්න අනන්තය වැනි ක්‍රියා පද ක්‍රියා පද වේ. තුර්කි බසින් ක්‍රියා පදයක් සංයුක්ත කිරීම සඳහා, අනන්ත උපසර්ගය මඟ හැරී ඇති අතර, ක්‍රියාපදයේ මූලයට සුදුසු ආතතිය සහ පුද්ගල උපසර්ග එකතු කරනු ලැබේ.

උදාහරණයක් වශයෙන්; අනන්තය කියවන්නමාක් ක්රියා පදයේ -මාක් අපි අනන්ත උපසර්ගය ඉවතලන විටකියවන්නක්‍රියා පදය ”ඉතිරිව ඇත. ඔකු තථ්‍ය, කියවන්නමාක් ක්‍රියා පදයේ මුල වේ. කියවන වචනයට සුදුසු වේලාව සහ පුද්ගල උපසර්ගය ගෙන එමු:
ඔකු -මහන්සියි-um, මෙතන "කියවන්න"ක්‍රියා පදයේ මුල,"මහන්සියි"වර්තමාන ආතතිය,"um“පුද්ගලයා (මම) ආභරණ ද? ඔබ කියවනවා හෝ අපි කියවනවා හෝ කියවනවා ක්‍රියාපද වැනි ක්‍රියා පද වර්තමාන ආතතිය සමඟ සංයුක්ත වන නමුත් වෙනම පුද්ගලයින් සඳහා සංයුක්ත වේ. ඔබ කියවනවා (ඔබ), අපි කියවනවා (අපි), ඔවුන් කියවනවා (ඔවුන්).

අපි හිතනවා ජර්මානු භාෂාවේ අසීමිත ක්‍රියා පද අපි ඒ පිළිබඳව ප්‍රමාණවත් තොරතුරු ලබා දී තිබෙනවා.

දැකිය හැකි පරිදි, තුර්කි බසින් පුද්ගලයන්ට අනුව ක්‍රියා පදයක් සංයුක්ත කිරීමට අපට අවශ්‍ය වූ විට, අපි එක් එක් පුද්ගලයා සඳහා ක්‍රියා පදයේ මූලයට වෙනම එකතු කිරීම් එකතු කරමු. ජර්මානු භාෂාවෙන් ද මෙය සිදු වේ. තුර්කි භාෂාවෙන් -මාක් සහ -mek ජර්මානු භාෂාවෙන් අනන්ත උපසර්ග -en සහ -n ඇමුණුම්. සාමාන්‍යයෙන් -en යන උපසර්ගය, -n උපසර්ගය දුර්ලභ වේ. ජර්මානු භාෂාවෙන් අනන්ත ක්‍රියාපදයක් -en හෝ -n ඇමුණුමෙන් අවසන් වේ. ජර්මානු භාෂාවෙන් අනන්ත ක්‍රියාපදයක් -en හෝ -n අපි ඇමුණුම ඉවත් කළ විට, එම ක්‍රියාපදයේ මුල අපට හමු වේ. ශබ්ද කෝෂවල හෝ ක්‍රියා ලැයිස්තුවේ, ක්‍රියා පදයේ අසීමිත ස්වරූපය සෑම විටම ලියා ඇත. නිදසුනක් ලෙස, සෙල්ලම් කිරීමට ක්‍රියා පදයට ජර්මානු සමාන වේ.

අනන්තය ක්රීඩා ක්‍රියා පදයෙන් -en අපි උපසර්ගය ඉවත් කරන විට ස්පීල් වචනය ඉතිරිව ඇත, ස්පීල් වචනය ක්රීඩා ක්‍රියා පදයේ මුල වේ. ක්‍රියා පදයේ මෙම මූලයට ආතති සහ පුද්ගල උපසර්ග එකතු වේ. ස්පීල් වචනයට එකතු කර ඇත. තවත් උදාහරණයක් ඉගෙන ක්‍රියා පදය ලබා දෙමු, ඉගෙන ක්‍රියාපදයට ජර්මානු සමාන ඉගෙන ක්‍රියා පදය වේ. ඉගෙන ක්‍රියා පදයෙන් අනන්ත උපසර්ගය i.e. -en ඔබ ඔබේ බෝගය ඉවත් කරන විට lerne මූල ඉතිරිව ඇත. ජර්මානු ක්‍රියා පද සංයුක්ත කිරීමේදී, ක්‍රියාපදයේ මෙම මූලයට ආතති සහ පුද්ගල උපසර්ග එකතු වේ. lerne වචනයට එකතු කර ඇත.

ඉගෙන ගන්න

ඉගෙන ගන්න

MEK

ලර්නන්

ලර්න්

EN

ක්‍රියා පදවල උපසර්ගය සහ මූල සංකල්ප ඉගෙන ගැනීමෙන් පසු ජර්මානු ක්‍රියා පද සංයුක්ත කිරීම අපිට සමත් වෙන්න පුළුවන්. පහත දැක්වෙන උදාහරණය ලෙස සරලම ක්‍රියාපදයේ සරලම සංයෝජනය පෙන්වමු.

ලර්නන්, ඉගෙන ගැනීමට නම්, සියලු පුද්ගලයන්ට අනුව වර්තමාන ආතතිය තුළ ක්‍රියා පදය සකස් කරමු.

ඔබ ක්‍රියා පදයට එකතු කර ඇති ඇමුණුම් කෙරෙහි අවධානය යොමු කර ඒවා කටපාඩම් කළ යුතුය.

ජර්මන් ලර්නන් වාචික ආකර්ශනය

පුද්ගලික කාලය

දැලට එකතු කිරීම

පනතේ ආකර්ශනය

අර්ථය

මම e lern-e මම ඉගෙන ගන්නවා
du st lern-st ඔබ ඉගෙන ගන්නවා
er t lern-t ඇය ඉගෙන ගන්නවා (පිරිමි)
sie t lern-t ඇය ඉගෙන ගන්නවා (ගැහැණු)
es t lern-t ඇය ඉගෙන ගන්නවා (උදාසීන)
w en lern-en අපි ඉගෙනගන්නවා
IHR t lern-t ඔබ ඉගෙන ගන්නවා
sie en lern-en ඔවුන් ඉගෙන ගන්නවා
අගෝස්තු en lern-en ඔබ ඉගෙන ගන්නවා

ඉහත ඉගෙන වර්තමාන ආතතිය තුළ ක්‍රියා පදයේ සංයෝජනය අපි දැක ඇත්තෙමු. ඉගෙන යනු ක්‍රියා පදයේ අනන්තයයි. Lerner ක්‍රියා පදයේ මුල වේ. En යන වචනය අනන්ත උපසර්ගයයි. ක්‍රියා පදයේ මුල උපසර්ග වේ lerne වචනයට එකතු කර ඇත. උදාහරණයක් ලෙස තවත් ක්‍රියා පදයක් ඉදිරිපත් කරමු.

ජර්මන් කොමන් වාචික ආකර්ශනය

පුද්ගලික කාලය

දැලට එකතු කිරීම

පනතේ ආකර්ශනය

අර්ථය

මම e komm-e මම එනවා
du st komm-st ඔයා එනවා
er t komm-t ඔහු එනවා (කොල්ලා)
sie t komm-t ඔහු එනවා (ගැහැණු)
es t komm-t ඔහු එනවා (උදාසීන)
w en komm-en අපි එනවා
IHR t komm-t ඔබ එනවා
sie en komm-en ඒගොල්ලෝ එනවා
අගෝස්තු en komm-en ඔබ එනවා

ඔව් හිතවත් මිත්‍රවරුනි, ඉහත ද ජර්මානු භාෂාවෙන් ඇත kommen එනම් එන්න වර්තමාන ආතතිය තුළ ක්‍රියා පදයේ සංයෝජනය පිළිබඳ උදාහරණ අපි ලබා දුන්නෙමු. ජර්මානු ගණයට ඔවුන් මේ ආකාරයෙන් වර්තමාන ආතතියට ඇදී යයි. වර්තමාන ආතතිය තුළ ක්‍රියා පදයේ මූලයට ගෙන එන ඇමුණුම් ඉහත වගුවේ දක්වා ඇත.

ඉහත වගුව දෙස බැලීමෙන් ඔබට පුද්ගලයන්ට අනුව වෙනත් ක්‍රියා පද සංයුක්ත කළ හැකිය.

ජර්මානු ගූගල් ස්වරූපය නම් කරන ලද අපගේ විෂය අපගේ අනාගත පාඩම් වල දිගටම පවතිනු ඇත. අපගේ මීළඟ පාඩම් වලදී, අතීත හා අනාගත ආතතීන් අනුව ජර්මානු ක්‍රියා පද සංයෝජනය අපි දකිමු. ජර්මානු නිත්‍ය ක්‍රියා පද සහ ජර්මානු අක්‍රමවත් ක්‍රියා පද පිළිබඳ තොරතුරු පහත පාඩම් වලින් සොයාගත හැකිය.

ජර්මානු ක්‍රියා පද සංයුක්ත වීඩියෝ විෂය දේශනය

ජර්මානු ක්‍රියා පද සංයෝජන විෂය අවසානය

හිතවත් අමුත්තෙක්, ජර්මානු ගූගල් ස්වරූපය අපි නම් කළ අපගේ විෂයයේ අවසානයට පැමිණියෙමු. අපගේ ඊළඟ පාඩම් වලදී ඔබට තවත් ක්‍රියා පද සංයෝජන උදාහරණ සොයාගත හැකිය.

ජර්මානු ගූගල් ස්වරූපය ඔබට විමසීමට අවශ්‍ය දේ, පුද්ගලික පාඩම් ඉල්ලීම්, ප්‍රශ්න, අදහස් සහ විවේචන සහ සංසදයේ ප්‍රශ්න ක්ෂේත්‍රය තුළ ඔබට නොතේරෙන ස්ථාන ඔබට ලිවිය හැකිය.

අපගේ වෙබ් අඩවියට පිවිසීමට ස්තූතියි, ඔබගේ අධ්‍යාපන ජීවිතය සාර්ථක කර ගැනීමට අපි ප්‍රාර්ථනා කරමු.

අපගේ වෙබ් අඩවිය ඔබේ අනෙක් මිතුරන්ට නිර්දේශ කිරීමට අමතක නොකරන්න.

අපගේ ඉංග්‍රීසි පරිවර්තන සේවාව ආරම්භ කර ඇත. වැඩි විස්තර සඳහා: ඉංග්රීසි පරිවර්තනය

අනුග්‍රාහක සබැඳි