කමග්‍රා ඔබේ ලිංගික අත්දැකීම් තුළ වඩාත් ක්‍රියාකාරී භූමිකාවක් ඉටු කිරීම සඳහා ඉහළ ලිංගික කාර්ය සාධනයක් කිරීමට ජෙල් ඔබට ඉඩ සලසයි.

කමග්‍රා ජෙල් ඔබට ඔබේ ශිෂේණය problem ජු ගැටළුව විසඳා අපගේ වෙබ් අඩවියේ කමග්රා ජෙල් යනු කුමක්ද යන ප්රශ්නවලට පිළිතුරු සොයාගත හැකිය

දැන්වීම්කරු: නැන්දා එස්කෝර්ට්

ජර්මානු පා se මාලා නම්, ජර්මානු පා se මාලා නම්

හෙලෝ, අපි මෙම පාඩමෙන් ජර්මානු පාඩම් නම් ඉගෙන ගන්නෙමු. අපි උදාහරණයක් ලෙස ජර්මානු පා course මාලා නම් සහ ජර්මානු පා course මාලා කාලසටහනක් ලබා දෙන්නෙමු. අපි පහත ලබා දෙන ජර්මානු පාඩම් වල නම් ඉගෙන ගැනීමෙන් ඔබට ඔබේම පා course මාලා කාලසටහනක් සාදා ගත හැකිය.

ජර්මානු පා se මාලා නම්

 • ගණිතය: ගණිතමය (මැතිව්)
 • විද්යාව : Naturwissenschaft
 • භෞතික විද්‍යාව: භෞතික විද්‍යාව
 • රසායන විද්‍යාව: රසායන විද්‍යාව
 • ජීව විද්‍යාව: ජීව විද්යාව
 • දිනය: ඉතිහාසය
 • භූගෝල විද්‍යාව: අර්ඩ්කුන්ඩේ
 • ජර්මානු: ඩොයිෂ් ජර්මන්
 • ඉංග්රීසි : ඉංග්රීසි
 • ප්‍රංශ: ප්රංශ
 • ඉතාලි: ඉතාලි
 • සංගීතය: සංගීතය
 • පින්තූරය : කලා
 • ශාරීරික අධ්යාපනය : ක්රීඩා
 • ආගමික සංස්කෘතිය: ආගම
 • පරිගණක: තොරතුරු

ජර්මානු පා se මාලා කාලසටහන

පහත දැක්වෙන්නේ නියැදි ජර්මානු පා course මාලා කාලසටහනකි. ඔබට ඉහත ජර්මානු පා names මාලා නම් ඉගෙන ගත හැකි අතර පහත දැක්වෙන ආකාරයට පා course මාලා කාලසටහනක් සාදා ගත හැකිය.

ජර්මානු පා course මාලා නම්, ජර්මානු පා course මාලා කාලසටහන

ජර්මානු පා course මාලා නම් සහ විෂය නිර්දේශය

හිතවත් මිත්‍රවරුනි, අපි ජර්මානු පාඩම් නම් නමින් අපගේ මාතෘකාවේ අවසානයට පැමිණ සිටිමු. එය ප්‍රයෝජනවත් වේ යැයි අපි බලාපොරොත්තු වෙමු. ඔබේ අවධානයට ස්තූතියි.

 

අපගේ ඉංග්‍රීසි පරිවර්තන සේවාව ආරම්භ කර ඇත. වැඩි විස්තර සඳහා: ඉංග්රීසි පරිවර්තනය

අනුග්‍රාහක සබැඳි