කමග්‍රා ඔබේ ලිංගික අත්දැකීම් තුළ වඩාත් ක්‍රියාකාරී භූමිකාවක් ඉටු කිරීම සඳහා ඉහළ ලිංගික කාර්ය සාධනයක් කිරීමට ජෙල් ඔබට ඉඩ සලසයි.

කමග්‍රා ජෙල් ඔබට ඔබේ ශිෂේණය problem ජු ගැටළුව විසඳා අපගේ වෙබ් අඩවියේ කමග්රා ජෙල් යනු කුමක්ද යන ප්රශ්නවලට පිළිතුරු සොයාගත හැකිය

gaziantep එස්කෝර්ට්
මනව්ගට් එස්කෝර්ට් manavgat escort බෙලා එස්කෝර්ට් මනව්ගට් එස්කෝර්ට් එස්කෝර්ට් මැනව්ගට් ලිංගික කතාව ලිංගික කතාව පැති ආරක්‍ෂාව එස්කෝර්ට් ලිංගික කතාව
මර්ට්ල් එස්කෝර්ට්

ජර්මානු ඩීන් මේන් උච්චාරණ වීඩියෝ පාඩම

මෙම පාඩමේදී, ජර්මානු භාෂාවෙන් ඩීන් මෙයින් වැනි උච්චාරණ උච්චාරණ විෂය අපි දකිමු. අපගේ පෙර පාඩම් වලදී ඔබට මතක නම්, අපි පුද්ගලික සර්වනාම දුටුවෙමු, එක් එක් පුද්ගලයා සඳහා සන්තක (සන්තක) සර්වනාමයක් ද ඇත, මෙම පාඩමේදී අපි සන්තක සර්වනාම පිළිබඳ තොරතුරු ලබා දෙන්නෙමු.

දැන්, අපි ජර්මානු සන්තක සර්වනාමවල වීඩියෝව හොඳින් නරඹමු, අපගේ උදාහරණ විවිධාංගීකරණය කරමු.
අපි ඔබට සාර්ථකත්වයට ප්රාර්ථනා කරනවා.

වීඩියෝවේ විස්තර කර ඇති දේට උදාහරණයක් ලෙස;

මම - මම
ඔබ - ඔබේ
ඇය - ඇය

උදාහරණ ලබා දිය හැකිය. වම් පස සිටින පුද්ගලයා සර්වනාමය, දකුණ යනු සන්තක සර්වනාමය.

ජර්මානු භාෂාවෙන් ඇති සර්වනාම
භෞතික නාමයන්.
උදාහරණයක් ලෙස, මගේ පරිගණකය - ඔබේ මේසය - ඔහුගේ මෝටර් රථය, මගේ-ඔබේ - ඔහුගේ වචන සන්තක සර්වනාම වැනි අර්ථ දැක්වීම් වලින්.

අපට ඇති වත්කම: මෙම බ ud ඩර්
බෲඩර්: මගේ සහෝදරයා
බ්රෘඩර්: ඔබේ සහෝදරයා
Seen බර්ඩර්: ඇගේ සහෝදරයා
ඔබේ සහෝදරයා

අපට ඇති වත්කම: මෙම ස්වයංක්‍රීය
මගේ මෝටර් රථය: මගේ කාර්
ඩයින් ඔටෝ: ඔබේ කාර් එක
Ihr Auto: ඔබේ කාර් එක

අපට ඇති වත්කම: මෙම මුටර් (මව)
මයින් මුටර්: මගේ අම්මා
ඩේන් මුටර්: ඔබේ මව
මුතු මුටර්: අපේ අම්මා
ඔවුන්ගේ මාටර්: ඔවුන්ගේ මව

අපගේ ඉංග්‍රීසි පරිවර්තන සේවාව ආරම්භ කර ඇත. වැඩි විස්තර සඳහා: ඉංග්රීසි පරිවර්තනය

අනුග්‍රාහක සබැඳි