වාක්‍ය ව්‍යුහය ජර්මානු භාෂාවෙන්

ආයුබෝවන් මිත්‍රවරුනි, අපගේ වෙබ් අඩවියේ වාක්‍ය ව්‍යුහය ජර්මානු භාෂාවෙන් ඔහුගේ පාඩම් හා සම්බන්ධ බොහෝ ලිපි තිබේ. අපගේ මිතුරන් බොහෝ දෙනෙකුට අවශ්‍ය වන්නේ අපගේ පාඩම් ජර්මානු වාක්‍ය ව්‍යුහය සහ ජර්මානු වාක්‍ය ගොඩනැගීම වැනි මාතෘකා මත තැබීමයි.

ඔබගේ ඉල්ලීම පරිදි, අපගේ ජර්මානු වාක්‍ය ව්‍යුහය සහ වාක්‍ය ගොඩනැගීමේ පාඩම් බිංදුවේ සිට උසස් දක්වා පහත පරිදි ලැයිස්තුගත කර ඇත. පළමු අයිතමය සමඟ ආරම්භ කිරීම සඳහා ඔබට අපගේ පාඩම් පහතින් කියවිය හැකිය.

ඔබ අපගේ පාඩම් පහතින් කියවන විට, ඔබ කෙතරම් සවිස්තරාත්මක හා තේරුම් ගැනීමට පහසු දැයි ඔබට පෙනෙනු ඇත, ජර්මානු භාෂාවෙන් වාක්‍ය සාදන ආකාරය ඔබට පෙනෙනු ඇත.

පහත දැක්වෙන අපගේ පාඩම් ඔබ විමසා බලන විට, ඔබට විවිධ ජර්මානු වාක්‍ය ඉතා පහසුවෙන් සෑදිය හැකිය.

ජර්මානු අක්ෂර ස්ථාපන පාඨමාලාව, ජර්මානු අරුචිය සකස් කරන්නේ කෙසේද?

ජර්මානු භාෂාවෙන් රීති ප්රකාශය ජර්මන් භාෂාවෙන් කථා කිරීමේදී

ජර්මානු වර්තමාන වේලාව (ප්රැසෙන්ස්) සහ ජර්මානු දඬුවම්

ජර්මානු අංකයන්

ජර්මානු වර්තමාන කාල වකවානුවේදී, ප්රෝසෙන්ස් හා ව්යායාම සාම්පල සාදමින්

ජර්මන් සරල ප්රකාශය, ජර්මානු සාහිත්ය නියැදි

ඔබට ජර්මානු වාක්‍ය ව්‍යුහය සහ ජර්මානු වාක්‍ය ගොඩනැගීමේ පාඩම් පිළිවෙලින් කියවිය හැකිය. සාපේක්ෂව තුර්කි භාෂාවෙන් විස්තර කර ඇති අපගේ මාතෘකා වලින් ඔබට බොහෝ ප්‍රයෝජන ලැබෙනු ඇතැයි අපි බලාපොරොත්තු වෙමු.

ඔබගේ ජර්මන් පාඩම් වලදී අපි ඔබට සාර්ථක වන්නෙමු.

අපගේ ඉංග්‍රීසි පරිවර්තන සේවාව ආරම්භ කර ඇත. වැඩි විස්තර සඳහා: ඉංග්රීසි පරිවර්තනය

අනුග්‍රාහක සබැඳි