ජර්මානු සංයෝජන

හිතවත් සිසු සිසුවියන්, මෙම පාඩමේදී අපි ජර්මානු සංයෝජන (කොන්ජුන්ක්ටෙන්) දකිමු. සංයෝජන යනු වචන දෙකක් හෝ වැඩි ගණනක් එකට සම්බන්ධ කරන වචන ය. සංයෝජන වලට වචන පමණක් නොව වාක්‍ය ද සම්බන්ධ කළ හැකිය.

ජර්මානු සංයෝජනයන් පිළිබඳ අපගේ අපූරු දේශනය හොඳින් පරීක්ෂා කර බැලීමට අපි නිර්දේශ කරමු (Konjunktionen). ඇල්මන්කාක්ස් පුහුණුකරුවන් ඔබ වෙනුවෙන් සූදානම්. ජර්මානු සංයෝජනයන්හි මාතෘකාව ජර්මානු වාක්‍ය නිවැරදිව සැකසීම හා වාක්‍ය විවිධත්වය අනුව හොඳින් ඉගෙන ගත යුතු මාතෘකාවකි. ජර්මානු සංයෝජන පිළිබඳ මාතෘකාව සාමාන්‍යයෙන් උගන්වනු ලබන්නේ ආරම්භකයින්ට ජර්මානු භාෂාව ඉගෙන ගැනීමට නොව, තරමක් මූලික හා අතරමැදි මට්ටමේ ජර්මානු ඇති අයට ය.

අපේ රටේ අධ්‍යාපන විෂය මාලාවට අනුව “ve”“සමග”වැනි සංයෝජන කිහිපයක් 9 සහ 10 ශ්‍රේණිවල උගන්වනු ලැබේ, අනෙක් සංයෝජන 11 සහ 12 ශ්‍රේණිවල උගන්වනු ලැබේ.

දැන් අපි ජර්මානු සංයෝජන නමින් අපගේ මාතෘකාව ආරම්භ කරමු. ජර්මානු සංයෝජන මාතෘකාව සම්බන්ධයෙන් ජර්මානු භාෂාවෙන් වැඩිපුරම භාවිතා වන සංයෝජන අපි දකිමු. අපි එක් එක් සංයෝජනය පිළිබඳ නියැදි වාක්‍ය ගොඩනඟා අපගේ මාතෘකාව අවසන් කරමු.

ජර්මානු සහ සංයෝජනය

සම්බන්ධකය ඉවත් කරන්න : Und යන්නෙහි තේරුම "සහ" යන්නයි. එහි භාවිතය තුර්කි හා සංයෝජනය වැනි ය. වචන දෙකක් හෝ වැඩි ගණනක් භාවිතා කිරීම, උදාහරණයක් ලෙස ක්‍රියා පද දෙකක් හෝ වැඩි ගණනක්, නාමවිශේෂණ, නාම පද ආදිය. එය වාක්‍ය දෙකක් සම්බන්ධ කිරීමට සේවය කරයි. ජර්මානු සහ සංයෝජනය පිළිබඳ නියැදි වාක්‍ය පහත දැක්වේ.

මුහාරෙම් සහ මෙරීම් කොමන්.

මුහාරම් සහ මෙරිම් එනවා.

උන් හම්සා ස්ප්‍රෙචෙන් උන් කොමන් පැවසීය.

සයිඩ් සහ හම්සා කතා කරමින් එනවා.

දාස් බුච් උන් දාස් හෙෆ්ට් සින්ඩ් කුණුවීම.

පොත සහ සටහන් පොත රතු ය.

Das Buch ist gelb und rot.

පොත කහ සහ රතු ය.

ජර්මානු සෝවොල්… .. අල්ස් සම්බන්ධකය, සෝවොල්… .. වයි සම්බන්ධකය

sowohl… .. අල්ස් සම්බන්ධකය, sowohl… .. wie සම්බන්ධකය : මෙම සංයෝජන දෙක ආසන්න වශයෙන් සමාන බැවින්, අපි ඒවා එකම සන්දර්භය තුළ ගනුදෙනු කළෙමු. මෙම සංයෝජන දෙකේ තේරුම “දෙකම… .. සහ” යන්නයි. ඔවුන්ගේ භාවිතයන් සමාන වේ. එකක් අනෙක වෙනුවට භාවිතා කළ හැකිය. මෙම සංයෝජන පිළිබඳ නියැදි වාක්‍ය පහතින් බලන්න.

Sowohl Efe als Mustafa kommen.

ඊෆේ සහ මුස්තාපා යන දෙදෙනාම පැමිණේ.

Ömer sowohl läuft wie spricht.

ඇවිදින්න සහ කතා කරන්න.

මෙයින් බ ud ඩර් ස්ප්‍රිච්ට් සොවොල් ටර්කිෂ් අල්ස් ඩොයිෂ්.

මගේ සහෝදරයා තුර්කි හා ජර්මානු යන දෙකම කතා කරයි.

Der Ball ist sowohl gelb wie rot.

බෝලය කහ සහ රතු යන දෙකම වේ.

ජර්මානු ගන්ධ සංයෝජනය

ගන්ධ සංයෝජනය : ඔඩර් යන්නෙන් අදහස් වන්නේ සංයෝජනය හෝ (හෝ). එහි භාවිතය තුර්කි භාෂාවට සමානය. පහත දැක්වෙන්නේ, අපි ඔබේ භාවිතය සඳහා ජර්මානු ඕඩර් සංයෝජනය පිළිබඳ නියැදි වාක්‍ය ඉදිරිපත් කරමු.

Die Katze ist gelb oder weiß.

බළලා කහ හෝ සුදු ය.

Ich gehe morgen oder bermorgen.

මම හෙට හෝ හෙට පසු පිටත් වෙමි.

මුහර්රම් ස්පීල්ට් බාස්කට්බෝල් ඕඩර් සිං.

මුහාරම් බාස්කට්බෝල් ක්‍රීඩා කරයි.

මෙයින් වෝටර් කෆ්ට් දාස් බ්‍රොට් හෝ දාස් ජෙබක්.

මගේ පියා පාන් හෝ බිස්කට් මිලදී ගනී.

ජර්මානු ඇබර් සංයෝජනය

aber conjunction : ඇබර් සංයෝජනය නමුත්-නමුත්-ලැකින් තුර්කි භාෂාවට පරිවර්තනය කර ඇත. එහි සාමාන්‍ය භාවිතය තුර්කි භාෂාවට සමානය. සාමාන්‍යයෙන් වාක්‍ය දෙකක් සම්බන්ධ කිරීමට භාවිතා කරයි. වාක්‍ය දෙකක් එකට සම්බන්ධ කරන විට, අබර් සංයෝජනයට පෙර කොමාව භාවිතා කරයි. ජර්මානු ඇබර් සංයෝජනය ගැන අප විසින් සකස් කරන ලද නියැදි වාක්‍ය පහත දැක්වේ.

Das Auto ist grün, aber das Rad ist blau.

මෝටර් රථය කොළ පාටයි නමුත් බයිසිකලය නිල් පාටයි.

මෙයින් ෂ්වෙස්ටර් ස්ප්‍රිච්ට්, අබර් නිච් හර්ට්.

මගේ සහෝදරිය කතා කරනවා නමුත් සවන් දෙන්නේ නැහැ.

Ich mag lesen Buch, aber ich mag nicht Musik hören.

මම පොත් කියවීමට කැමතියි නමුත් සංගීතයට සවන් දීමට මා කැමති නැත

ඉච් කන් ලාෆෙන්, අබර් ඉච් කන් නිච්ට් රෙනන්.

මට ඇවිදින්න පුළුවන් නමුත් දුවන්න බැහැ.

ජර්මානු සොන්ඩර්න් සංයෝජනය

අවසාන සම්බන්ධකය : සංයෝජනය යන වචනයට පටහැනිව, ප්‍රතිවිරුද්ධයයි. එය වාක්‍ය දෙක සම්බන්ධ කරයි. අන්තිම සංයෝජනය ගැන ඇල්මන්කාක්ස් කණ්ඩායම විසින් ලියන ලද නියැදි වාක්‍ය ඔබට සොයාගත හැකිය.

Der Tisch ist nicht blau, sondern rot.

මේසය නිල් නොවේ, නමුත් රතු ය.

අහ්මෙට් ඉස්ට් නිච් ඉම් ගාටන්, අන්තිම එර් ඉස්ට් ඩර් ෂූලේ.

අහ්මෙට් උයනේ නැත, ඊට පටහැනිව ඔහු පාසලේ සිටී.

දාස් ඉස්ට් නිච්ට් අහ්මෙට්, අන්තිම හසන්.

මෙය අහ්මෙට් නොවේ, ඊට පටහැනිව, එය හසන් ය.

මයින් මුටර් කොම්ට් නිච්ට්, සොන්ඩර්න් ගෙට්.

මගේ අම්මා එන්නේ නැහැ, ඊට පටහැනිව, ඇය යනවා.

ජර්මානු ඩෙන් සංයෝජනය

denn සම්බන්ධකය : ඩෙන් සංයෝජනය යනු සාමාන්‍යයෙන් වාක්‍ය දෙකක් සම්බන්ධ කරන බැවිනි. ඇල්මන්කාක්ස් කණ්ඩායම ඔබ වෙනුවෙන් ජර්මානු ඩෙන් සංයෝජනය පිළිබඳ නියැදි වාක්‍ය කිහිපයක් සකස් කර ඇත. පහත වාක්‍ය පරීක්ෂා කරන්න.

ඉච් කන් හියුට් නිච්ට් රෙනන්, ඩෙන් ඉච් බින් මූඩ්.

මට මහන්සියි නිසා මට අද දුවන්න බැහැ.

Ich schwitze, denn ich spiele Fußball.

මම පාපන්දු ක්‍රීඩා කරන නිසා දහඩිය දමමි.

ලාරා කන් කෙයින් ඔටෝ කෆෙන්, ඩෙන් සී හැට් කෙයින් ජෙල්ඩ්.

ලාරාට මුදල් නොමැති නිසා වාහනයක් මිලදී ගත නොහැක.

Ich lese Buch nicht, denn ich mag nicht lesen.

මම පොත් කියවන්නේ නැහැ මම කියවීමට අකමැති නිසා.

හිතවත් ශිෂ්‍යයන්, අප සංයෝජන ලෙස හඳුන්වන වචන හෝ වාක්‍ය ඛණ්ඩ එකට සම්බන්ධ කිරීමට උපකාරී වේ. ජර්මානු භාෂාවෙන් සංයෝජනය ඒවා එකිනෙකට වෙනස් වන අතර ඒවා වෙන් කොට ඇති වාක්‍ය අනුව ය. සමහර සංයෝජනයන්, විශේෂයෙන් ජර්මානු භාෂාවෙන් තුර්කි සමානකම් නොමැත.

ජර්මානු සම්මුතීන් යන මාතෘකාව අවසන් කිරීමට පෙර, අපි වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සහ වඩා දියුණු මිතුරන් සඳහා වගු කිහිපයක් ලබා දෙන්නෙමු. ජර්මානු භාෂාව ඉගෙන ගැනීමට පටන් ගන්නා හෝ ජර්මානු සංයෝජන ඉගෙන ගන්නා මිතුරන්ට පහත තොරතුරු ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය නොවේ. අප ඉහත දක්වා ඇති තොරතුරු ප්‍රමාණවත්ය. දැන් අපි ජර්මානු සංයෝජන වර්ග පිළිබඳ කෙටි තොරතුරු කිහිපයක් ලබා දෙමු.

එකම වර්ගයේ වචන වෙන් කරන සංයෝජන (නෙබෙනෝර්ඩ්නෙන්ඩ් කොන්ජන්ෂන්)

එකම කාණ්ඩයේ වචන හෝ වාක්‍ය සම්බන්ධ කිරීම සඳහා මෙම කණ්ඩායමේ සංයෝජන වගකිව යුතුය. වාක්‍ය ඉදිකිරීම් මූලික වාක්‍යයට සමාන වේ.

ජර්මානු සංයෝජනය තුර්කි බසින්
හා ve
හෝ හෝ
denn නිසා
නමුත් අමා
sondern ඊට පටහැනිව / ඒ වෙනුවට
doch එසේ වුවද
  • හා ve හෝ එය කොමාවකින් තොරව භාවිතා කරන අතර එය බන්ධන වගන්ති සඳහා වඩාත් සුදුසු වේ.
  • denn aber sondern doch භාවිතා කරන විට, වාක්‍ය කොමා මඟින් වෙන් කරනු ලැබේ.
  • aber, sondern, doch මූලික වාක්‍ය වෙන් කිරීම සඳහා සංයෝජන භාවිතා වේ.
  • denn සංයෝජනය භාවිතා කරනුයේ ප්‍රධාන වාක්‍යයේ වචන හෝ වාක්‍ය සම්බන්ධ කිරීමට පමණි.
  • තවත් අංගයක් වන්නේ දෙවන වාක්‍යයේ භාවිතා වන විෂය හෝ ක්‍රියා පදය සමාන වූ විට පුනරාවර්තනය අවශ්‍ය නොවේ.

එක් සන්දර්භයකට වඩා වැඩි ගණනක් සහිත වාක්‍ය

මෙම කාණ්ඩයේ සංයෝජන එකම වර්ගයේ වචන සම්බන්ධ කිරීමට ද උපකාරී වේ. නෙබෙනෝර්ඩ්නෙන්ඩ් කොන්ජන්ෂන් කණ්ඩායමේ ගණන් කර ඇත. ජර්මානු භාෂාවෙන් බහුලව භාවිතා වන මෙම සංයෝජන පහත දැක්වේ.

ජර්මානු සංයෝජනය තුර්කි බසින්
entweder… oder මොකක්ද ... ඔව්
sowohl… als auch ඊට අමතරව
විවාහක… නොච් ආච්චි
zwar ... අබර් … එහෙත් …
nicht nur… sondern auch පමණක් නොව…

 

විවිධ වචන වර්ග වෙන් කරන සංයෝජන (Unterordnende Conjunctionen)

මෙම කාණ්ඩයේ සංයෝජන ප්‍රධාන වාක්‍ය හා යටත් වාක්‍ය සම්බන්ධ කිරීම සඳහා වගකිව යුතු ය. එවැනි වාක්‍යවල කොමාව සමඟ වෙන්වීමේ රීතියක් තිබේ.

ජර්මානු සංයෝජනය තුර්කි බසින්
sobald විගස
weil නිසා
මම nachdem එයට පසු
obwohl නොතකා
soweit මේ තාක්
වැටේ නම්
අතර තුළ
ob එය එසේ වුවත් නැතත්
හානි ඉතින් / සඳහා
නරකයි කවදා ද
පෙර තොරව
indem අතරතුර / අතරතුර
da හේතුව
වඩා - අතර
dass එය
බිස් තුරු
solange … ඒ තාක්
seit / seitdem පටන්
සංයෝජනය ලෙස භාවිතා කරයි පෙර වචන;
ජර්මානු පෙර සූදානම තුර්කි බසින්
වෝර් මීට පෙර
außerdem
deswegen ඒක තමයි
කිරීමට beziehungsweis ඒ වෙනුවට
genauso ඒ ආකාරයෙන්ම
dann ඊට පසු / පසුව
ට්‍රොට්ස්ඩෙම් එසේ වුවත්

හිතවත් මිත්‍රවරුනි, ජර්මානු සම්මුතීන් පිළිබඳ මාතෘකාව පිළිබඳව අපි ඔබට ලබා දීමට යන සියලු තොරතුරු මෙයයි. ඉහත වැඩිපුරම භාවිතා කරන ලද ජර්මානු සංයෝජන දෙකම අප දැක ඇති අතර මෙම සංයෝජනයන් හා සම්බන්ධ නියැදි වාක්‍ය ගණනාවක් අප විසින් කර ඇත. ඇල්මන්කාක්ස් කණ්ඩායම ලෙස, අපි ඔබට කොතැනකවත් සොයාගත නොහැකි මුල් අන්තර්ගතයන් දිගටම නිෂ්පාදනය කරමු. ඉහත ජර්මානු වාක්‍ය මත පදනම්ව ඔබට විවිධ වාක්‍ය නිර්මාණය කර ඔබේ විදේශීය භාෂාව වැඩි දියුණු කළ හැකිය.

අපි ඔබට සාර්ථකත්වයට ප්රාර්ථනා කරනවා.

අපගේ ඉංග්‍රීසි පරිවර්තන සේවාව ආරම්භ කර ඇත. වැඩි විස්තර සඳහා: ඉංග්රීසි පරිවර්තනය

අනුග්‍රාහක සබැඳි