10 ශ්‍රේණියේ ජර්මානු සහායක පෙළපොත

9 වන ශ්‍රේණිය, 10 ශ්‍රේණිය සහ උසස් පාසැල් සිසුන් සඳහා අපගේ අතිරේක ජර්මානු පෙළපොත අපි ඉදිරිපත් කරමු. අපි ඊ-පොතක් ලෙස සකස් කර ඇති අපගේ ජර්මානු පෙළපොත ඔබේ පරිගණකයේ හෝ ජංගම දුරකථනයෙන් පහසුවෙන් භාවිතා කළ හැකිය.

අපගේ ජර්මානු පෙළපොත උසස් පාසැල් සිසුන් සඳහා අතිරේක පෙළපොතක් පමණක් නොව, ආරම්භකයින්ට ජර්මානු භාෂාව ඉගෙන ගැනීමට ජර්මානු ඉගෙනුම් පොතක් ද වේ.

විර් ලර්නන් ඩොයිෂ් (ඩබ්ලිව්එල්ඩී) නමින් ප්‍රකාශයට පත් කරන ලද අපගේ ජර්මානු ඉගෙනුම් පොත ගූගල් ප්ලේ වෙළඳපොලේ විකිණීමට ඇත.

අපගේ ජර්මානු පෙළපොතෙහි ජනප්‍රිය හා අගය කරන ලද සවිස්තරාත්මක හා තේරුම්ගත හැකි තුර්කි දේශන භාවිතා වේ. ඔබ අපේ පොත කියවන විට, ඔබ ඉදිරිපිට ගුරුවරයෙකු සිටින බව ඔබට දැනෙනු ඇත. අපගේ ජර්මානු ඉගෙනුම් පොතට ප්‍රමාණවත් දෘශ්‍ය හා උදාහරණ ඇත.

මිලදී ගැනීමට පෙර ඔබට අපගේ පොත නොමිලේ සමාලෝචනය කළ හැකිය.

අපගේ ජර්මානු පා OO මාලා පොත බැලීමට හෝ මිලදී ගැනීමට මෙතැන ක්ලික් කරන්න

අපගේ ජර්මානු පෙළපොත වන විර් ලර්නන් ඩොයිෂ් (ඩබ්ලිව්එල්ඩී) 9 වන ශ්‍රේණියේ සිසුන් සඳහා අතිරේක ජර්මානු පෙළපොතක් ලෙස භාවිතා කළ හැකි අතර, එය 10 වන ශ්‍රේණියේ සිසුන් සඳහා ජර්මානු පෙළපොතක් ලෙස ද භාවිතා කළ හැකිය. දුර්වල ජර්මානු පසුබිමක් ඇති 10 සහ 11 ශ්‍රේණිවල සිසුන් සඳහා එය ඉතා ප්‍රයෝජනවත් හා උපදේශාත්මක සම්පතක් ලෙස භාවිතා කළ හැකිය.

උසස් පාසැල් සිසුන් හැරුණු විට, කිසිදු පාසලකට හෝ ජර්මානු පා course මාලාවක් හැදෑරීමට නොහැකි අයට අපගේ ජර්මානු ඉගෙනුම් පොත පහසුවෙන් ජර්මානු භාෂාව ඉගෙන ගැනීමට භාවිතා කළ හැකිය. අපගේ පොත සකස් කර ඇත්තේ කිසිදු ජර්මානු භාෂාවක් කතා නොකරන අය සමඟ වන අතර ජර්මානු පාඩම් මුල සිටම ආරම්භ වේ. මේ අනුව, ජර්මානු භාෂාව ඉගෙන ගැනීමට අලුත් අයට හෝ ජර්මානු භාෂාව නොදන්නා අයට අපගේ පොතෙන් පහසුවෙන් ජර්මානු භාෂාව ඉගෙන ගත හැකිය.

මිලදී ගැනීමට පෙර ඔබට අපගේ පොත නොමිලේ සමාලෝචනය කළ හැකිය.

අපගේ ජර්මානු පා OO මාලා පොත බැලීමට හෝ මිලදී ගැනීමට මෙතැන ක්ලික් කරන්න

වෙළඳපොලේ ඇති අනෙකුත් පොත් මෙන් නොව අපගේ වර්ණවත් හා නිදර්ශන පොත දෘශ්‍ය සඳහා විශාල වැදගත්කමක් ලබා දී ඇත. අපගේ පොත සකස් කර ඇත්තේ කිසිදු ජර්මානු භාෂාව කථා නොකරන අය, එනම් මුල සිටම ආරම්භ කරන අය සහ අපගේ දේශන ඉතා සවිස්තරාත්මක, පැහැදිලි හා තේරුම් ගත හැකි ආකාරයෙන් සකස් කර ඇති අතර, පළමු වරට ජර්මානු පාඩම් ඉගෙන ගත් අය සලකා බලයි.

ජර්මන් පා OO මාලා පොතේ මාතෘකා

උසස් පාසැල් සිසුන් සඳහා පෙළපොතක් සහ තනිවම ජර්මානු භාෂාව ඉගෙන ගැනීමට කැමති අය සඳහා ජර්මානු ඉගෙනුම් පොතක් වන අපගේ පොතට පහත සඳහන් මාතෘකා ඇතුළත් වේ:

ජර්මන් පා UR මාලා පොත 1 කොටස

ජර්මානු හෝඩිය

ජර්මානු විශේෂිත ලිපි

ජර්මානු නොපැහැදිලි කලාකරුවන්

ජර්මානු භාෂාවෙන් සරල වාක්‍ය සැකසුම

ජර්මානු බහු නාම පද

ජර්මානු බහුවිධ වාක්‍ය

ජර්මානු භාෂාවෙන් කෙළින්ම වාක්‍ය

ජර්මානු ප්රශ්න

ජර්මානු භාෂාවෙන් සෘණ වාක්‍ය

 

ජර්මන් පා UR මාලා පොත 2 කොටස:

ජර්මානු භාෂාවෙන්

ජර්මානු නාම විශේෂණ වාක්‍ය

ජර්මානු සංඛ්යා

ජර්මන් ඔරලෝසු

ජර්මන් දින

ජර්මානු මාස

ජර්මානු .තු

ජර්මානු සර්වනාම

ජර්මානු ජාතික හිමිකරු

අපේ ජර්මානු පවුල හඳුන්වා දීම

ජර්මානු වෘත්තීන්

අපේ ජර්මානු විනෝදාංශ

ජර්මානු වර්තමාන ආතතිය

ජර්මානු නාම පදයක් -i (අක්කුසැටිව්)

ජර්මානු නාම පදයක් (ඩටිව්)

ජර්මානු ආතතීන්: ජර්මානු වල වර්තමාන ආතතිය

ජර්මානු (හෙබන් ක්‍රියා පදය) තබා ගන්න

අපේ ජර්මානු නිවස

ජර්මානු ගෘහ භාණ්ඩ

අපි අපේ නිවස ජර්මානු භාෂාවෙන් හඳුන්වා දෙමු

ජර්මානු ඇඳුම් සහ ඇඟලුම්

ජර්මානු සාප්පු වාක්‍ය ඛණ්ඩ

 

ජර්මන් පා UR මාලා පොත 3 කොටස:

A1 පවුල් නැවත එක්වීමේ විභාගය සඳහා සූදානම් වීම

ජර්මානු හඳුන්වාදීමේ සහ හඳුන්වාදීමේ වාක්‍ය

ජර්මානු සුභ පැතුම් හා සමුගැනීමේ කතාව

ජර්මානු භාෂාවෙන් මූලික ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරු

ජර්මානු ඇණවුම් සහ ඉල්ලීම්

ජර්මානු පා xts සහ කියවීමේ අවබෝධාත්මක අභ්‍යාස

ජර්මානු භාෂාවෙන් ලිපි ලිවීමේ අභ්‍යාස

මිලදී ගැනීමට පෙර ඔබට අපගේ පොත නොමිලේ සමාලෝචනය කළ හැකිය.

අපගේ ජර්මානු පා OO මාලා පොත බැලීමට හෝ මිලදී ගැනීමට මෙතැන ක්ලික් කරන්න

අපගේ පොත පිළිබඳ අදහස් කියවීමට මෙතැන ක්ලික් කරන්න

අපගේ පොත ගැන සමහර අදහස්

 

අපගේ ජර්මානු ඉගෙනුම් පොත පිළිබඳ අදහස්

අපගේ ජර්මානු ඉගෙනුම් පොත පිළිබඳ අදහස්

සමාලෝචන ගූගල් ප්ලේ වෙළඳපොළෙන් ගනු ලැබේ.

අපගේ ඉංග්‍රීසි පරිවර්තන සේවාව ආරම්භ කර ඇත. වැඩි විස්තර සඳහා: ඉංග්රීසි පරිවර්තනය

අනුග්‍රාහක සබැඳි